Myślisz Cytaty

Myślisz Cytaty: Is­totne jest nie to, co myślisz, lecz to, co ro­bisz z tym, co myślisz. -Papillondenuit


is­totne-jest nie to-co myślisz-lecz-to-co ro­bisz-z tym-co myślisz
Myślisz Cytaty: Może myślisz, Że zaw­sze jest tak, jak myślisz... Po­myśl nad tym, Bo to wprost nie do pomyślenia... Żebyś zaw­sze myślał, Że myślisz dobrze! Dob­rze nad tym pomyśl... Dobrze? To dob­rze zrobi Two­jemu myśleniu. -Rozgoryczona K


Myślisz Cytaty: Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna?  -Janusz Leon Wiśniewski


Myślisz Cytaty: Gdy sie­dzisz w niewo­li, nie myślisz o tym że Cie boli, Myślisz o blis­kich, o miłości która Cię wyzwoli, Z nadzieją w sercu, Z ho­norem na klacie, Przet­rwasz wszys­tko bo­hater­ski bracie. (nie wie­działem gdzie umieścić czy w wier­szach czy w myślach)  -Ryder


Myślisz Cytaty: on sie­dzi smut­ny, zamyślony. po­deszła i zapytała. A: Chodzi o mnie? K: Myślisz że nie mam co ro­bić tyl­ko myśleć o tobie? A: Myślisz że na ni­kim więcej mi nie za­leży jak na tobie? ob­wróciła się i poszła. nig­dy więcej się nie zobaczyli  -Nieistniejąca


Myślisz Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko


Myślisz Cytaty: Gdzie jestes? Co się z Tobą stało? Myślisz o mnie czasem? Cze­kasz aż zadzwonie? Ocze­kujesz mnie w w drzwiach swo­jego mieszkania? A ja upadłam... Skrzydła we krwi skompane połama­ne, poszarpane... Cze­kasz na mnie jeszcze? Czy złapiesz mnie w ra­miona gdy upadnę? Czy podniesiesz? Czy ob­ro­nisz mnie? Gdzie jes­teś? Czy myślisz o mnie? A ja upadłam.. Skrzydła połamałam... Za­pom­niałam jak się lata... -daru


Myślisz Cytaty: Czy myślisz o piekle? -Mahatma Gandhi


Myślisz Cytaty: Myślisz, że sam po­pychasz, a to ciebie pchają. -Johann Wolfgang Goethe


Myślisz Cytaty: Nie to siejesz co myślisz, lecz to, co wyrasta. -Stanisław Brzozowski


Myślisz Cytaty: Myślisz, że sam to popychasz, a to ciebie pchają. -Johann Wolfgang Goethe


Myślisz Cytaty: Mi­ja je­den dzień cze­kasz z utęsknieniem Gdy ko­lej­ny mi­nie życie tra­ci smak Bro­nisz się przed błędu popełnieniem Myślisz, kiedy zno­wu po­wiesz tak. Two­ja dro­ga pełna przeszkód i zakrętów Wciąż sa­mot­nie sta­rasz dojść się do jej dna Próbu­jesz uciec z życia pędu Gdyż miłość zła wy­pełnia Cię do cna... Wciąż myślisz o wiel­kim uczuciu Cze­kasz aż z ser­ca ule­ci Ci strach Żyjesz w bólu wiel­kiego poczuciu Może osiągniesz swój cel w swoich snach. -Pojda


Myślisz Cytaty: jak myślisz... PO co nam głupi płe­zy­dent i płemieł ?   -wdech


jak myślisz-po-co nam-głupi-płe­zy­dent-i płemieł- 
Myślisz Cytaty: Nigdy nie wyrażaj się jaśniej, niż myślisz. -Niels Bohr


nigdy-nie-wyrażaj-ę-jaśniej-ż-myślisz
Myślisz Cytaty: Sądzisz, że jesteś sprawiedliwy dlatego, że mówisz to, co myślisz. Co za nieporozumienie! -Sacha Guitry


sądzisz-że-jesteś-sprawiedliwy-dlatego-że-mówisz-to-co-myślisz-co-za-nieporozumienie
Myślisz Cytaty: Szczęście występuje, gdy to co myślisz, to co mówisz i to co robisz jest w harmonii -Mahatma Gandhi


szczęście-występuje-gdy-to-co-myślisz-to-co-mówisz-i-to-co-robisz-jest-w-harmonii
Myślisz Cytaty: Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności. -Lao-Tse


jeśli-myślisz-że-wszystko-jest-łatwe-napotkasz-tylko-trudnoś
Myślisz Cytaty: Jeśli myślisz tylko o swoim znaczeniu - nie żyjesz miłością. -Jan Twardowski


jeśli-myślisz-tylko-o-swoim-znaczeniu-nie-żyjesz-miłośą