Myślmy Cytaty

Myślmy Cytaty: Co by było gdy­by...? Nie myślmy o tym ! Myślmy le­piej o przyszłości i o tym co będzie da­lej. Nie zat­rzy­muj­my się w miej­scu bo chwi­la jest tyl­ko ulotna. -Mała Mi


co by było-gdy­by-nie-myślmy-o tym- myślmy-­piej-o przyszłoś-i o tym-co będzie-da­lej-nie zat­rzy­muj­my ę-w miej­scu
Myślmy Cytaty: Bo, panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. -Bolesław Prus


bo-panowie-myślmy-najpierw-o-tym-ażeby-podźwignąć-nasz-nieszczęśliwy-kraj
Myślmy Cytaty: Myśląc o śmierci umieramy w duchu - myślmy więc o życiu, po co umierać wielokrotnie. -Feliks Chwalibóg


myśląc-o-śmierci-umieramy-w-duchu-myślmy-więc-o-życiu-po-co-umierać-wielokrotnie
Myślmy Cytaty: Przes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie, a po­myślmy o niesieniu po­mocy innym. -Stefan Wyszyński


przes­ńmy-na­reszcie-kręć ę-wokół-siebie-a po­myślmy-o niesieniu-po­mocy-innym
Myślmy Cytaty: Bądźmy we­seli, bądźmy zwa­riowa­ni, ryj­my ser­ca w korze drzew, łączmy naszą krew, nie myślmy o niczym, od­kry­waj­my się, odsłaniaj­my się, troszkę cier­pmy, korzys­tajmy z dnia itp., ale to nie ma szans przetrwania. -Anna Gavalda


Myślmy Cytaty: Nie myślmy, że katechizm to książka szkolna dobra dla prostaczków, dla nieuczonych. O nie; katechizm to podstawa życia według woli Kościoła Świętego, to najjaśniejsze - w praktycznej, do życia codziennego przystosowanej formie - streszczenie woli Chrystusa. -Urszula Ledóchowska


Myślmy Cytaty: Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym! -Anonim