Nęci barwą Cytaty

Nęci barwą Cytaty: ....(....)....pal­cem próbuję wyłus­kać z dna kielicha czer­woną kroplę. Jest gęsta jak żywi­ca. Niemal zas­tygła. Nęci barwą ma­lin. Wróży słodycz. Ale gdy szczęśli­wa ze zwy­cięstwa kładę ją na języ­ku, oka­zuje się me­taliczna i słona. Wyp­lu­wam i wys­ta­wiam język przed siebie, żeby wiatr zab­rał z niego ten wstrętny posmak.... Elżbieta Che­rezińska - PÓŁNOC­NA DROGA  -LadyDi


Nęci barwą Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz


Nęci barwą Cytaty: Barwa jest umiarkowanym światłem. -Johann Wolfgang Goethe


Nęci barwą Cytaty: Barwa jest cierpieniem światła. -Johann Wolfgang Goethe


Nęci barwą Cytaty: I przyszło mi do głowy, że w życiu też nie po­winien się liczyć styl, tyl­ko barwa. -Krystyna Siesicka


i przyszło-mi do głowy-że w życiu-też-nie po­winien ę-liczyć-styl-tyl­ko-barwa
Nęci barwą Cytaty: I tyl­ko niebo w jej życiu było błękit­ne, wszys­tko in­ne czarną barwą się obszyło... -opuszczona


i tyl­ko-niebo-w jej-życiu-było-błękit­ne-wszys­tko-in­ne-czarną-barwą ę-obszyło
Nęci barwą Cytaty: Mundur, który jest celem dla wroga, wśród swoich staje się barwą ochronną. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Nęci barwą Cytaty: Kobiety to kameleony miłości. My, mężczyźni, jesteśmy dla nich tylko barwą, do której się każdorazowo dopasowują. -Albert Chevalier


kobiety-to-kameleony-miłoś-my-mężczyź-jesteśmy-dla-nich-tylko-barwą-do-której-ę-każdorazowo-dopasowują
Nęci barwą Cytaty: Miłość jest to barwa na aksamitnym kwiecie. Patrz i używaj z daleka. Gdy go ściśniesz w palcach, zostanie plama i cały wdzięk przepadnie. -Joseph Conrad


miłość-jest-to-barwa-na-aksamitnym-kwiecie-patrz-i-używaj-z-daleka-gdy-go-śśniesz-w-palcach-zostanie-plama-i-cały-wdzięk-przepadnie
Nęci barwą Cytaty: Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata - na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści. -Anonim


Nęci barwą Cytaty: Nikt za Ciebie nie um­rze, nikt lodów nie przełamie Uni­wer­salność prze­de wszys­tkim, nie zat­war­działość jak kamień Śmiałość, od­wa­ga, chęć mówić nad wy­raz mądrze Traf­ne puen­ty, ri­pos­ty i naj­ważniej­szy kontekst Słowa jak strzały śmier­cionośne, celne Nie ob­ro­nisz się przed ni­mi w żad­nym hełmie To jak ko­pyt tętent, po­zos­ta­je w twej pamięci Jak piękna, na­ga ona swą urodą nęci Cha­ryz­ma pod­stawą posłuchu, nie wie­rzysz? Popatrz Kiedy mówi je­den, reszta tra­ci z światem kontakt. -Bruno


Nęci barwą Cytaty: roz­pa­dam się cier­pieniem niez­liczo­nych twarzy za­mykam umysł bierny siebie za­mykam świat no­cy namiętnych w bra­ku dostępu do oświece­nia -  dotyk wyjątko­wy dźwięk li­nii papilarnych - nadzwyczaj­ność którą znam ko­loruję doskonałość barwą lekką * wyrzu­cam elik­sir przez ok­no przez które wdarłam się do środ­ka ... -Thé vert


Nęci barwą Cytaty: cza­sem udaję że jesteś w cieniu za filiżanką uk­ry­wam drżące palce nie mówi­my o śmierci i że miesiąc deszczowy każdą barwą stęsknioną woła cię twój ogród ane­mony w białych sukienkach i pi­wonia wariatka ta co lu­bi moknąć i ze wszys­tkich próśb moich ta naj­bar­dziej uparta i naj­bar­dziej samotna ale jeśli poproszę może nie zdarzy się środa może ktoś źle to wszys­tko wymyślił że pat­rzę te­raz w niebo ten dom dziwny bez okna  -luterin