Nędzy Poswarków Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nędzy Poswarków Cytaty: W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa. -Jan Żabczyc
w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
Nędzy Poswarków Cytaty: Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. -Blaise Pascal
znajomość-boga-bez-znajomoś-własnej-nędzy-rodzi-pychę-znajomość-własnej-nędzy-bez-znajomoś-boga-rodzi-rozpacz
Nędzy Poswarków Cytaty: Małżeństwo bez pieniędzy to wrota do biedy i nędzy. -Anonim
małżeństwo-bez-pieniędzy-to-wrota-do-biedy-i-nędzy
Nędzy Poswarków Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell
religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
Nędzy Poswarków Cytaty: Nie możemy się zgodzić z tak jawnym dowodem nędzy naszej egzystencji, jakim jest powszechność cierpienia. -Jan Szczepański
nie-możemy-ę-zgodzić-z-tak-jawnym-dowodem-nędzy-naszej-egzystencji-jakim-jest-powszechność-cierpienia
Nędzy Poswarków Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil
w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
Nędzy Poswarków Cytaty: Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. -Blaise Pascal
wielkość-człowieka-jest-wielka-w-tym-że-zna-on-swoją-nędzę-drzewo-nie-zna-swojej-nędzy
Nędzy Poswarków Cytaty: Życzę ci odwagi słońca, które, mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni. -Anonim
Życzę-odwagi-słońca-które-mimo-nędzy-i-ogromu-zła-tego-świata-dzień-po-dniu-wschodzi-i-obdarza-nas-blaskiem-i-ciepłem-swych-promieni
Nędzy Poswarków Cytaty: Jest rzeczą zadziwiającą nawet bardzo zadziwiającą chociaż zrozumiałą że w okresach dużego bezrobocia i nędzy nie można znaleźć nikogo do pracy. -Gertruda Stein
jest-rzeczą-zadziwiającą-nawet-bardzo-zadziwiającą-chociaż-zrozumiałą-że-w-okresach-żego-bezrobocia-i-nędzy-nie-można-znaleźć-nikogo-do
Nędzy Poswarków Cytaty: Błądzisz, błądzisz, jeżeli szukasz czego innego niż cierpienie. Cały ten żywot śmiertelny pełen jest nędzy i opasany krzyżmi. -Tomasz Kempis
błądzisz-błądzisz-żeli-szukasz-czego-innego-ż-cierpienie-cały-ten-żywot-śmiertelny-peł-jest-nędzy-i-opasany-krzyżmi
Nędzy Poswarków Cytaty: Pew­na nim­fo­man­ka z Przybędzy Chciała zaz­nać cór Ko­ryn­tu nędzy Na Kaiser Stras­se zamusztrowała Z pasją ciało sprzedawała Dziś wy­dała książkę
Nędzy Poswarków Cytaty: Na­warzyła nieżle błota, po­li­tyczna ta hołota. Cały naród żyje w nędzy, każdy woła dziś pieniędzy! Cho­ciaż państwo jest w potrzebie, roz­dzieli­li między siebie. Ten za głup­stwo,ten za dwa... po­li­tyczne bla bla bla!!!!!  -Anja16
Nędzy Poswarków Cytaty: Na swo­jej drodze spo­tyka­my wiele osób Często znaj­dując w nich swych przyjaciół By w chwi­lach kry­zysu czy zwątpienia Od­na­leźć w nich duszę ukojenia W for­mie listów w for­mie tych słów Aby za­kończyć życia nędzy cudzysłów ....................................................................................................   -MarzycielS
Nędzy Poswarków Cytaty: Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. -Ignacy Krasicki
Nędzy Poswarków Cytaty: Nac­jo­nalizm nie wy­da już no­wej kul­tu­ry, bo się wyp­rzty­kał. I zdradą sta­nu mi­mo to jest w każdym kra­ju an­ty­nac­jo­nalizm spe­cyficzny pro­duko­wać - właśnie mi­mo że on to jest przyczyną wo­jen, między­naro­dowych kon­cernów zbro­jeniowych, ba­rier cel­nych, nędzy, bez­ro­bocia i kry­zysu. I trwa ta ma­ra na hańbę ludzkości i tę nędzną, niegodną siebie, na głupio sa­mobójczą ludzkość, po­wiadam: pokryje!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz