Na łożu Cytaty

Na łożu Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
Na łożu Cytaty: Nikt nigdy nie wyrzekł się Boga na łożu śmierci; ten prosty fakt stanowi najlepszy argument w sporach z ateistami. -Hannah More


nikt-nigdy-nie-wyrzekł-ę-boga-na-łożu-śmierci-ten-prosty-fakt-stanowi-najlepszy-argument-w-sporach-z-ateistami
Na łożu Cytaty: Dwaj ubodzy na jednym łożu się nie zgodzą, dwaj monarchowie w jednym państwie się nie zmieszczą. -Bertrand Saadi z Szirazu


dwaj-ubodzy-na-jednym-łożu-ę-nie-zgodzą-dwaj-monarchowie-w-jednym-państwie-ę-nie-zmieszczą
Na łożu Cytaty: Prokrust:


Na łożu Cytaty: za niez­liczo­ne mi­nuty dni po­jawi się senny wed­rze cichutko niepostrzeżenie usiądzie na kanapie w milczeniu rozkoszy przy­cup­nie przy łożu chwy­ci bezwładną dłoń najdelikatniej jak pot­ra­fi uśmie­chnie się triumfując głucho odejdzie nieświado­ma roz­wierając oczy uj­rzy nicość ko­lej­ny raz zam­knie je ze smakiem po­rażki   -Papużka


Na łożu Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS


Na łożu Cytaty: Spadłem z wy­sokości swej brawury Obudziłem duszy mroczne szczury Roz­pa­liłem ser­ca płomień I zstępuję w ogień W ot­chłani za, to jest: za­pat­rze­nia, za­myśle­nia, za­pachnienia, zadotknienia Po­gubiłem sens istnienia Porzu­ciłem sta­re wzorce Zszedłem na manowce Jakże cu­dow­ne manowce! We wzro­kam­gnieniu obudziłem ciało moje W cudzym łożu o północy Byłem jak we śnie Błogim śnie - tak bar­dzo więcej te­go chcę!  -Avantdeces