Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna. -Ignacy Paderewski
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę  -banalnosc
do­tykam-cię-słowami-za-żo-mówię-za-żo-zakłócam-po­top-two­jego-milczenia-a-po­tem-mnie-zawstydzasz-dziś-cię-pamiętam-za-tydzień
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Siedzę na drzewie dokład­nie - na jabłoni jabłoń przez jabłka swe krop­le krwi roni nie umiera. Wstałam stąpam lek­ko po kruchych gałązkach pat­rzę w dół na ziemię, na ciebie śmiech zielo­ny za­mie­szał mi w głowie i gdzie jes­tem nie wiem na drze­wie? czy w niebie? Sprawdzę spadam jak Anioł -nie umieram wokół jabłka na liści złotych spadochronach niebo jest wszędzie - na drzewie i w twoich ramionach  -Gold Fishy
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Łap za czuprynę gdy cos wisi na włosku. -Sławian Trocki
Łap-za-czuprynę-gdy-cos-wisi-na-włosku
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Nieunikniona śmierć jednako wisi nad wszystkimi. -Simonides
nieunikniona-śmierć-jednako-wisi-nad-wszystkimi
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Człowiek niedbały jako kołnierz długi, Co darmo wisi na grzbiecie u sługi. -Mikołaj Rej
człowiek-niedbały-jako-kołnierz-długi-co-darmo-wisi-na-grzbiecie-u-sługi
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu. -Heinrich Leuthold
pomiędzy-biedą-a-szczęściem-istnieje-głęboka-przepaść-nadzieja-przerzuca-przez-ą-most-ale-wisi-on-w-powietrzu
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: So­wa na drzewie szy­der­czym okiem łypie. Wys­tu­kał dzięcioł. -strzyku
so­wa-na drzewie-szy­der­czym-okiem-łypie-wys­­kał-dzięcioł
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. -Konfucjusz
na-drzewie-dobrych-intencji-jest-wiele-kwiatów-lecz-ło-owoców
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Pamiętajmy, że to nie jabłko na drzewie, ale ta para na ziemi spowodowała wszystkie kłopoty w ogrodzie. -Noel Coward
pamiętajmy-że-to-nie-jabłko-na-drzewie-ale-para-na-ziemi-spowodowała-wszystkie-kłopoty-w-ogrodzie
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer
lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Jeśli chcesz się po­wiesić, po­wieś się na wy­sokim drzewie. -Talmud
jeśli-chcesz ę-po­wiesić-po­wieś ę-na wy­sokim-drzewie
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Nie ma nic lepszego od milczenia. -Menander
nie-nic-lepszego-od-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Któż zmusi wiersze do milczenia? -Felix Lope De Vega Carpio
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie. -Mikołaj Rej
Że-dobrym-być-potrzeba-i-któż-tego-nie-wie-lecz-dobry-owoc-rośnie-nie-na-każdym-drzewie
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go od milczenia. -Menander
nie- nic-lep­sze­go-od milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. -Seneka
tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Niezdolność do milczenia, jest córką zwątpienia. -Tomasz z Akwinu
niezdolność-do-milczenia-jest-córką-zwątpienia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Milcz albo mów coś lepszego od milczenia. -Eurypides
milcz-albo-mów-coś-lepszego-od-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Niebo jak biała po­wie­rzchnia milczenia. -Krzysztof Kamil Baczyński
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Żaden ptak nie siedzi tak dumnie na drzewie jak gołąb. Wygląda, jak gdyby go sam Pan Bóg tam posadził. -Katherine Mansfield
Żaden-ptak-nie-siedzi-tak-dumnie-na-drzewie-jak-gołąb-wygląda-jak-gdyby-go-sam-pan-bóg-tam-posadził
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Po roku milczenia zapominamy gadania a przyswajamy sobie mówienie. -Friedrich Nietzsche
po-roku-milczenia-zapominamy-gadania-a-przyswajamy-sobie-mówienie
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Naj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenia. -Horacy Safrin
naj­bar­dziej-obłudną-wy­mowę- zmo­wa-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia. -Albert Einstein
każdy-jest-geniuszem-ale-śli-ocenisz-rybę-po-jej-zdolnoś-do-wspinania-ę-po-drzewie-całe-życie-będzie-wierzyła-że-jest-głupia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Mil­cz, al­bo po­wiedz coś ta­kiego, co jest lep­szym od milczenia. -Pitagoras
mil­cz-al­bo-po­wiedz-coś-­kiego-co jest lep­szym-od milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia. -Pitagoras
milcz-albo-powiedz-coś-takiego-co-jest-lepszym-od-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczyć milczenia. -Felix Lope De Vega Carpio
gdybym-był-królem-zakładałbym-katedry-żeby-nauczyć-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: nig­dy nie mówiłam nie mogłam nie powinnam że cze­kałam na Ciebie całe życie zdarzyłaś mi się prze­cież...ludzie nie zdarzają się so­bie od tak Ty mi się zdarzyłaś...byłaś a ja pragnęłam Cię dot­knąć zostać nau­czyć się Two­jego języ­ka, słów, gestów i milczenia Pamiętasz? Jes­tem jak kot... Kiedyś powrócę, Usiądę na ko­lanach i cicho pop­roszę o ko­lejną szansę Dla S.-bo byłaś naj­ważniej­sza...mi­mo wszys­tko i wbrew wszystkiemu  -_nostalgia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. -awatar
w-kra­kowie-u krawca-coś-widzimisię-Że-two­ja-su­kien­ka-wi­-po­wie­działa-ma­man-u kraw­ca-do wisi-gdy-kra­wiec-ba­dał-od spo­
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. -Adam Mickiewicz
mędrzec-zwyczajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadzwyczajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Mędrzec zwycajnych ludzi z rozmowy ocenia. A nadwycajnych mężów poznaje z milczenia. -Anonim
mędrzec-zwycajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadwycajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Na Drzewie Milczenia Wisi Jego Cytaty: Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington
najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia