Na Drzewie Milczenia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Siedzę na drzewie dokład­nie - na jabłoni jabłoń przez jabłka swe krop­le krwi roni nie umiera. Wstałam stąpam lek­ko po kruchych gałązkach pat­rzę w dół na ziemię, na ciebie śmiech zielo­ny za­mie­szał mi w głowie i gdzie jes­tem nie wiem na drze­wie? czy w niebie? Sprawdzę spadam jak Anioł -nie umieram wokół jabłka na liści złotych spadochronach niebo jest wszędzie - na drzewie i w twoich ramionach  -Gold Fishy
Na Drzewie Milczenia Cytaty: So­wa na drzewie szy­der­czym okiem łypie. Wys­tu­kał dzięcioł. -strzyku
so­wa-na drzewie-szy­der­czym-okiem-łypie-wys­­kał-dzięcioł
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. -Konfucjusz
na-drzewie-dobrych-intencji-jest-wiele-kwiatów-lecz-ło-owoców
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Pamiętajmy, że to nie jabłko na drzewie, ale ta para na ziemi spowodowała wszystkie kłopoty w ogrodzie. -Noel Coward
pamiętajmy-że-to-nie-jabłko-na-drzewie-ale-para-na-ziemi-spowodowała-wszystkie-kłopoty-w-ogrodzie
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Jeśli chcesz się po­wiesić, po­wieś się na wy­sokim drzewie. -Talmud
jeśli-chcesz ę-po­wiesić-po­wieś ę-na wy­sokim-drzewie
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Któż zmusi wiersze do milczenia? -Felix Lope De Vega Carpio
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Nie ma nic lepszego od milczenia. -Menander
nie-nic-lepszego-od-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie. -Mikołaj Rej
Że-dobrym-być-potrzeba-i-któż-tego-nie-wie-lecz-dobry-owoc-rośnie-nie-na-każdym-drzewie
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. -Seneka
tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go od milczenia. -Menander
nie- nic-lep­sze­go-od milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Niezdolność do milczenia, jest córką zwątpienia. -Tomasz z Akwinu
niezdolność-do-milczenia-jest-córką-zwątpienia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Milcz albo mów coś lepszego od milczenia. -Eurypides
milcz-albo-mów-coś-lepszego-od-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Niebo jak biała po­wie­rzchnia milczenia. -Krzysztof Kamil Baczyński
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Żaden ptak nie siedzi tak dumnie na drzewie jak gołąb. Wygląda, jak gdyby go sam Pan Bóg tam posadził. -Katherine Mansfield
Żaden-ptak-nie-siedzi-tak-dumnie-na-drzewie-jak-gołąb-wygląda-jak-gdyby-go-sam-pan-bóg-tam-posadził
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Naj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenia. -Horacy Safrin
naj­bar­dziej-obłudną-wy­mowę- zmo­wa-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Po roku milczenia zapominamy gadania a przyswajamy sobie mówienie. -Friedrich Nietzsche
po-roku-milczenia-zapominamy-gadania-a-przyswajamy-sobie-mówienie
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia. -Albert Einstein
każdy-jest-geniuszem-ale-śli-ocenisz-rybę-po-jej-zdolnoś-do-wspinania-ę-po-drzewie-całe-życie-będzie-wierzyła-że-jest-głupia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia. -Pitagoras
milcz-albo-powiedz-coś-takiego-co-jest-lepszym-od-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Mil­cz, al­bo po­wiedz coś ta­kiego, co jest lep­szym od milczenia. -Pitagoras
mil­cz-al­bo-po­wiedz-coś-­kiego-co jest lep­szym-od milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczyć milczenia. -Felix Lope De Vega Carpio
gdybym-był-królem-zakładałbym-katedry-żeby-nauczyć-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Mędrzec zwycajnych ludzi z rozmowy ocenia. A nadwycajnych mężów poznaje z milczenia. -Anonim
mędrzec-zwycajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadwycajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. -Adam Mickiewicz
mędrzec-zwyczajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadzwyczajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Milczenia Boga mogą być długie, ale nigdy nie są one milczeniami zapomnienia. -Anonim
milczenia-boga-mogą-być-długie-ale-nigdy-nie-są-one-milczeniami-zapomnienia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Uczyniłem moje milczenie nieznośnym, ale to właśnie zwalniało mnie z obowiązku milczenia. -Georges Bataille
uczyniłem-moje-milczenie-nieznośnym-ale-to-właśnie-zwalniało-mnie-z-obowiązku-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob
anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington
najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Milczeć można tylko wśród bliskich. Bo dopiero bliskie poznanie daje kredyt milczenia. -Zofia Bystrzycka
milczeć-można-tylko-wśród-bliskich-bo-dopiero-bliskie-poznanie-daje-kredyt-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Sen sta­je się śmier­cią. Mil­cze­nie wy­bucha szlochem milczenia. -Jan Paweł Krasnodębski
sen-sta­ ę-śmier­ą-mil­cze­nie wy­bucha-szlochem-milczenia
Na Drzewie Milczenia Cytaty: W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrzny krajobraz: z nietkniętymi równinami, z wąwozami milczenia, z niedostępnymi górami, z ukrytymi ogrodami. -Antoine De Saint - Exupery
w-tajemnicy-każdego-człowieka-istnieje-wewnętrzny-krajobraz-z-nietkniętymi-równinami-z-wąwozami-milczenia-z-niedostępnymi-górami-z-ukrytymi
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący. -Stefan Witwicki
do-najszkodliwszych-skąpców-w-społeczeństwie-należą-ludzie-mądrzy-mający-nałóg-milczenia-do-najnieznośniejszych-rozrzutników-głupcy
Na Drzewie Milczenia Cytaty: do cze­go drążę do środka do złotego do milczenia włożyć tam miłość i nie wkładać pe­nisa, którym mogłabym pomyśleć  -liliowięc
do cze­go-drążę-do-środka-do-złotego-do-milczenia-włożyć-tam-miłość-i-nie wkładać-pe­nisa-którym mogłabym-pomyść 
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Nie znając obcego języka, nie zrozumiesz nigdy milczenia cudzoziemców. -Stanisław Jerzy Lec
nie-znając-obcego-języka-nie-zrozumiesz-nigdy-milczenia-cudzoziemców
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Ucz się milczenia. Cisza jest jak balsam. Słowami można się zadławić. -Wacław Buryła
ucz-ę-milczenia-cisza-jest-jak-balsam-słowami-można-ę-zadławić
Na Drzewie Milczenia Cytaty: Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia