Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty

Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść. -Konfucjusz


kto-trzęsie-drzewem-prawdy-temu-padają-na-głowę-obelgi-i-nienawiść
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość. -Baruch Spinoza


nienawiść-zaś-powiększa-ę-przez-nienawiść-wzajemną-natomiast-może-być-stłumiona-przez-miłość-tak-że-nienawiść-przechodzi-w-miłość
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Lepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężać je odpowiadając na nie. -Anonim


lepiej-przemilczeć-obelgi-ż-zwyciężać-odpowiadając-na-nie
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji. -Anonim


obelgi-są-racjami-tych-którzy-nie-mają-racji
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste. -Kung - Sun Jang


jeśli-miłość-do-ludzi-nie-oznacza-schlebiania-im-a-nienawiść-do-nich-nie-oznacza-ich-krzywdzenia-wówczas-miłość-i-nienawiść-są-czyste
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów. -John Frederick Fuller


Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Rozumienie wyklucza nienawiść. -Selma Lagerlof


Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Nienawiść to jedynie porażka wyobraźni. -Graham Greene


nienawiść-to-jedynie-porażka-wyobraź
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Wymuszanie miłości budzi nienawiść. -Artur Schopenhauer


Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Miłość obrażona przemieni się w nienawiść. -Jan Ztotousty Św


miłość-obrażona-przemieni-ę-w-nienawiść
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą. -Francois Mauriac


nienawiść-jest-niczym-w-porównaniu-z-pogardą
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Wielka nienawiść łatwo nie ginie. -Ezop


wielka-nienawiść-łatwo-nie-ginie
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść. -Terencjusz


uległość-rodzi-przyjaciół-prawda-nienawiść
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. -Anonim


szczerość-rodzi-nienawiść-ustępliwość-przyjaciół
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Wy­musza­nie miłości budzi nienawiść. -Arthur Schopenhauer


Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Nienawiść jest najsubtelniejsza formą gwałtu. -Charles Chaplin


nienawiść-jest-najsubtelniejsza-formą-gwał
Na Głowę Obelgi I Nienawiść Cytaty: Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości. -Blaise Pascal


sympatia-lub-nienawiść-odmieniają-twarz-sprawiedliwoś