Na Koszt Cytaty

Na Koszt Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Na Koszt Cytaty: Polityka zagraniczna to turystyka na koszt państwa. -Pierre Acon


polityka-zagraniczna-to-turystyka-na-koszt-państwa
Na Koszt Cytaty: Każdy pochlebca żyje na koszt człowieka, któremu schlebia. -Pierre Fancois Fontaine


każdy-pochlebca-żyje-na-koszt-człowieka-któremu-schlebia
Na Koszt Cytaty: Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic. -Montesquieu


Na Koszt Cytaty: Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu. -orlik