Na Lepsze Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na Lepsze Cytaty: Lepsze: Lepsze jest wrogiem dobrego. -Leszek Stafiej
Na Lepsze Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof
Na Lepsze Cytaty: Niegdyś uważałam, że
niegdyś-uważałam-że-cokolwiek-jest-lepsze-ż-nic-dziś-wiem-że-czasem-nic-bywa-lepsze-ż-cokolwiek
Na Lepsze Cytaty: Lepsze kobietki niż tabletki. -Anonim
lepsze-kobietki-ż-tabletki
Na Lepsze Cytaty: Lepsze jest wrogiem dobrego -Nieznany
lepsze-jest-wrogiem-dobrego
Na Lepsze Cytaty: Lepsze jest wrogiem dobrego. -Wolter
lepsze-jest-wrogiem-dobrego
Na Lepsze Cytaty: Myśli powinny być lepsze od pragnień. -Demostenes
myśli-powinny-być-lepsze-od-pragnień
Na Lepsze Cytaty: Ukryte piękno jest lepsze od jawnego. -Heraklit z Efezu
Na Lepsze Cytaty: Wymieniaj doświadczenia. Ale tylko na lepsze! -Janina Ipohorska
wymieniaj-doświadczenia-ale-tylko-na-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Przebaczenie jest lepsze niż zemsta. -Pittakos
przebaczenie-jest-lepsze-ż-zemsta
Na Lepsze Cytaty: Na rynku pracy: Lepsze stoisko niż stanowisko. -D. Szymiec
na-rynku-pracy-lepsze-stoisko-ż-stanowisko
Na Lepsze Cytaty: Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Na Lepsze Cytaty: Nieprzyjemne prawdy są zawsze lepsze od przyjemnych złudzeń. -John Fitzgerald Kennedy
nieprzyjemne-prawdy-są-zawsze-lepsze-od-przyjemnych-złudzeń
Na Lepsze Cytaty: Wdzięczność uzasadnia nasze lepsze mniemanie o sobie. -Anonim
wdzięczność-uzasadnia-nasze-lepsze-mniemanie-o-sobie
Na Lepsze Cytaty: Widzę i uznaję lepsze, a jednak wybieram gorsze. -Owidiusz
widzę-i-uznaję-lepsze-a-jednak-wybieram-gorsze
Na Lepsze Cytaty: Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca. -Henryk Elzenberg
dzieło-jest-przeważnie-lepsze-ż-twórca
Na Lepsze Cytaty: Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe. -Felix Lope De Vega Carpio
Na Lepsze Cytaty: Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Na Lepsze Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona
marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Na Lepsze Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski
Na Lepsze Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Na Lepsze Cytaty: Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze!  -Janina Ipohorska
wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze 
Na Lepsze Cytaty: Orzech włoski, osieł leniwy, białagłowa zła po kiju lepsze. -Jan Żabczyc
orzech-włoski-osieł-leniwy-białagłowa-zła-po-kiju-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wszelkich słów. -Plutarch
milczenie-w-odpowiednim-momencie-jest-ważniejsze-i-lepsze-od-wszelkich-słów
Na Lepsze Cytaty: Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią. -Anonim
lepsze-jest-trochę-jarzyn-z-miłośą-ż-tłusty-wół-z-nieniawiśą
Na Lepsze Cytaty: Haseł nie należy uczyć sią na pamięć. Jutro będą lepsze. -Zbigniew Waydyk
haseł-nie-należy-uczyć-ą-na-pamięć-jutro-będą-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze. -Stefan Wyszyński kard
wiadomo-że-nie-powstało-wiele-dobrych-rzeczy-dlatego-że-czekało-ę-na-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko co po niej nastąpi również stanie się lepsze. -Paulo Coelho
kiedy-ulepszysz-teraźniejszość-wszystko-co-po-niej-nastąpi-również-stanie-ę-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Pat­rzę cza­sem w niebo i myślę, że kiedyś wszys­tko zmieni się na lepsze. -PoznajPrawdę
pat­rzę-cza­sem-w niebo-i myślę-że kiedyś-wszys­tko-zmieni ę-na lepsze
Na Lepsze Cytaty: Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle
błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Jeśli oddamy życiu wszystkie swoje siły, cóż nam zostanie dla tego co szlachetniejsze, lepsze? -Ludwik Van Beethoven
jeśli-oddamy-życiu-wszystkie-swoje-ły-cóż-nam-zostanie-dla-tego-co-szlachetniejsze-lepsze
Na Lepsze Cytaty: Dzieci, podobnie jak twarde kotlety lub nowoczesne, greckie oliwki, są bez porównania lepsze, gdy są bite. -Edgar Allan Poe
dzieci-podobnie-jak-twarde-kotlety-lub-nowoczesne-greckie-oliwki-są-bez-porównania-lepsze-gdy-są-bite
Na Lepsze Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński
wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Na Lepsze Cytaty: Jeśli od­da­my życiu wszys­tkie swo­je siły, cóż nam zos­ta­nie dla te­go co szlachet­niej­sze, lepsze?  -Ludwig van Beethoven
jeśli-od­da­my-życiu-wszys­tkie-swo­-ły-cóż-nam-zos­­nie-dla-te­go-co szlachet­niej­sze-lepsze 
Na Lepsze Cytaty: Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym -Brian Tracy
twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-gdy-ty-stajesz-ę-lepszym