Na Ludzkiej Skórze Cytaty

Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze. -Antoni Regulski


Życie-wciąż-na-nowo-pisze-scenariusze-szczęścia-szkoda-że-na-ludzkiej-skórze
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Głowa od te­go, żeby o skórze myślała. -Henryk Sienkiewicz


Na Ludzkiej Skórze Cytaty: czy­tam cię brajlem po skórze po omacku błądzę palcami  -Deszcz


czy­tam-ę-brajlem-po-skórze-po omacku-błądzę-palcami 
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Groźniej­szy od wil­ka w ow­czej skórze jest ba­ran w wilczej. -Wiesław Brudziński


groźniej­szy-od wil­ka-w ow­czej-skórze-jest ba­ran-w wilczej
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Z góry wiadomo, że szewc jest bardziej powołany do pisania o skórze niż prawnik. -Karol Marks


z-góry-wiadomo-że-szewc-jest-bardziej-powołany-do-pisania-o-skórze-ż-prawnik
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Po­ranek wściek­le zaskowyczał zaz­dros­ny o Nocną rozkosz, kiedy pal­ca­mi na Twej skórze liczyłam, Ile równa się Nies­kończo­ność przez Wieczność... -Uśmiechnięta Anielica


po­ranek-wściek­-zaskowyczał-zaz­dros­ny-o nocną-rozkosz-kiedy-pal­ca­mi-na twej-skórze-liczyłam-ile-równa-ę-nies­kończo­ność
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski


niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Na Ludzkiej Skórze Cytaty:


nie-war­to ę-złość-kiedy-ja­kiś-idiota-na­m-do­kucza-w końcu-na­dej­dzie-tak-zwa­ny-od­wet-i sam-na włas­nej-skórze-poczu­
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna


oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka


mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin


pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze  -daniello


jed­no-z gor­szych-jak nie naj­gor­sze-z uczuć-to nie czuć ę-dob­rze-we włas­nej-skórze 
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski


Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche


Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Co­raz bliżej.. Gorące oddechy. Dreszcze pożądania Prze­biegają po mej ak­sa­mit­nej skórze Twe roz­grza­ne ciało Co­raz bliżej... -Martini2726


co­raz-bliżej-gorą-oddechy-dreszcze-pożądania-prze­biegają-po mej-ak­­mit­nej-skórze-twe-roz­grza­ne-ciało-co­raz-bliżej
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio


poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Na Ludzkiej Skórze Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski


nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze