Na Ludzkiej Cytaty

Na Ludzkiej Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski


niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Na Ludzkiej Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Na Ludzkiej Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin


pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Na Ludzkiej Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka


mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Na Ludzkiej Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna


oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Na Ludzkiej Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche


Na Ludzkiej Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski


Na Ludzkiej Cytaty: Jeśli coś ra­ni uszy, trud­no do­ciera do ludzkiej duszy. -Kwintylian


jeśli-coś-ra­-uszy-trud­no-do­ciera-do ludzkiej-duszy
Na Ludzkiej Cytaty: He­roizm to pod­sta­wowa bar­wa ludzkiej egzystencji. -Józef Stanisław Tischner


Na Ludzkiej Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski


nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Na Ludzkiej Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio


poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Na Ludzkiej Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan


czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Na Ludzkiej Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa


akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Na Ludzkiej Cytaty: Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej. -Bolesław Leśmian


umysł-bogów-mniej-ścisły-źli-porachunki-logiki-ludzkiej
Na Ludzkiej Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt


jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Na Ludzkiej Cytaty: Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków. -Gustaw Holoubek


najistotniejsze-rysy-ludzkiej-natury-nie-zmieniły-ę-od-wieków
Na Ludzkiej Cytaty: Najgłębiej zakorzenione w ludzkiej naturze jest pragnienie, by zostać docenionym. -William James


najgłębiej-zakorzenione-w-ludzkiej-naturze-jest-pragnienie-by-zostać-docenionym
Na Ludzkiej Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy


szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej