Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty

Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu. -John Dana


uśmiech-to-niedrogi-sposób-na-poprawienie-naszego-wyglą
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Naj­le­piej by było, gdy­bym nie miała wyglądu. Jak czar­noksiężnik z krainy Oz. Każdy go widział inaczej, każdy go widział jak chciał. My też pat­rzy­my na in­nych przez pryz­mat se­tek, mi­lionów rzeczy, wspom­nień, przeżyć, przy­piętych łatek. Cza­sami łat­ki przesłaniają osoby. Dob­rze jest mi ja­ko ob­serwa­toro­wi, a do te­go nie pot­rze­ba wyglądu. -kitsh


Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu. -Anonim


przyjaźń-zawiązuje-ę-z-miłoś-zwyczaju-czynu-wyglą
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie. -Janusz Detrych


Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Tyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają według wyglądu. -Isaak Walton


tyl­ko-po­wie­rzchow­-ludzie-nie oce­niają-według-wyglą
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Nie ma nic bardziej fałszywego niż przysłowie zakazujące sądzić nam ludzi z ich wyglądu. -Francois Mauriac


nie-nic-bardziej-fałszywego-ż-przysłowie-zakazują-sądzić-nam-ludzi-z-ich-wyglą
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie. -Paulo Coelho


Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Literatura to sumienie naszego świata. -Iwanicki Eugeniusz


Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Miłość jest miarą naszego istnienia. -William Sloane Coffin


Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. -Jan Kochanowski


trzeźwość-a-miara-to-są-najważniejsze-stróże-zdrowia-naszego
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu. -Artur Schopenhauer


dziewięć-dziesiątych-naszego-życia-polega-na-zdrowiu
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno. -Willy Kramp


każdy-etap-naszego-życia-swoje-własne-piękno
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. -Stefan Wyszyński


pokój-światowy-zaczyna-ę-od-pokoju-naszego-serca
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: W łydkach wyraża się cały szyk naszego wieku! -Irina Griekowa


w-łydkach-wyraża-ę-cały-szyk-naszego-wieku
Na Poprawienie Naszego Wyglądu Cytaty: Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota. -Herbert George Wells


cierpienia-stanowią-łańcuch-a-zarazem-wątek-naszego-żywota