Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty

Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway


Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy. -Louise de Vilmorin


le­piej-żałować-że na przyjęciu-nie po­wie­dzieliśmy-żad­ne­go-dow­­pu-ż-żałować-że powiedzieliśmy
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu


Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Lepiej żałować, że na przyjęciu nie powiedzieliśmy żadnego dowcipu, niż żałować, że powiedzieliśmy. -Louise de Vilmorin


lepiej-żałować-że-na-przyjęciu-nie-powiedzieliśmy-żadnego-dowcipu-ż-żałować-że-powiedzieliśmy
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy. -Tom Peters


wsłuchiwanie-ę-w-głos-klientów-powinno-stać-ę-biznesem-każdej-firmy
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Wszystko powinno się upraszczać o ile to możliwe, ale nie bardziej. -Albert Einstein


wszystko-powinno-ę-upraszczać-o-ile-to-możliwe-ale-nie-bardziej
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: W normalnej przebudowie społecznej nie powinno się jednych krzywd zastępować innymi. -Maria Dąbrowska


w-normalnej-przebudowie-społecznej-nie-powinno-ę-jednych-krzywd-zastępować-innymi
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski. -Rabindranath Tagore


powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honore de Balzac


w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciw-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu
Na Przyjęciu Powinno Się Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciwko potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honoré de Balzac


w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciwko-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu