Na Przyjęciu Cytaty

Na Przyjęciu Cytaty: Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy. -Louise de Vilmorin


le­piej-żałować-że na przyjęciu-nie po­wie­dzieliśmy-żad­ne­go-dow­­pu-ż-żałować-że powiedzieliśmy
Na Przyjęciu Cytaty: Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Na Przyjęciu Cytaty: Lepiej żałować, że na przyjęciu nie powiedzieliśmy żadnego dowcipu, niż żałować, że powiedzieliśmy. -Louise de Vilmorin


lepiej-żałować-że-na-przyjęciu-nie-powiedzieliśmy-żadnego-dowcipu-ż-żałować-że-powiedzieliśmy
Na Przyjęciu Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze