Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty

Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Pod powierzchnią zjawisk zobacz furtkę do korzeni świata. -Lao-Tse


pod-powierzchnią-zjawisk-zobacz-furtkę-do-korzeni-świata
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji. -Arystoteles


nadprzyrodzone-jest-tylko-to-co-nie-podlega-obserwacji
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Na polu obserwacji przypadek sprzyja jedynie umysłom przygotowanym. -Ludwik Pasteur


na-polu-obserwacji-przypadek-sprzyja-jedynie-umysłom-przygotowanym
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Szczęście: miłe uczucie, wyrastające z obserwacji niedoli innych. -Ambrose Bierce


szczęście-miłe-uczucie-wyrastają-z-obserwacji-niedoli-innych
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nad­przy­rodzo­ne jest tyl­ko to, co nie pod­le­ga obserwacji. -Arystoteles


nad­przy­rodzo­ne-jest tyl­ko-to-co nie pod­­ga-obserwacji
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki. -Ronald Reagan


można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Zdolność bystrej obserwacji jest nazywana cynizmem przez tych, którzy jej nie posiadają. -George Bernard Shaw


zdolność-bystrej-obserwacji-jest-nazywana-cynizmem-przez-tych-którzy-jej-nie-posiadają
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty. -Georg Christoph Lichtenberg


każdą-chwilę-życia-pomyślną-jak-i-niepomyślną-uczynić-czymś-jak-najlepszym-oto-sztuka-życia-i-właściwy-przywilej-rozumnej-istoty
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Każdy człowiek jest tak ważnym obiektem obserwacji Niebios, jak gdyby był sam na świecie. -Ellen G. White


każdy-człowiek-jest-tak-ważnym-obiektem-obserwacji-niebios-jak-gdyby-był-sam-na-świecie
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Przyjaźń ma umiejętność i dar obserwacji najlepszego lekarza, pilność i wytrwałość pielęgniarki, cierpliwość i czułość najlepszej matki. -Anonim


przyjaźń-umiejętność-i-dar-obserwacji-najlepszego-lekarza-pilność-i-wytrwałość-pielęgniarki-cierpliwość-i-czułość-najlepszej-matki
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm


w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski


mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu. Częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia, codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu. -Napoleon Bonaparte


geniusz-to-czasem-tylko-instynkt-który-nie-podlega-doskonaleniu-częściej-jest-to-sztuka-trafnego-kojarzenia-codziennie-doskonalona-dzięki
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki. -Aleksander Świętochowski


oczy-ukochanej-kobiety-były-zawsze-dla-mężczyzny-okularami-przez-które-patrzył-na-świat-nawet-najbardziej-samodzielny-widzi-pewną-liczbę
Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom. -Charles Darwin


Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy. -Aleksander Fleming


Na Rozumnej Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy. -Aleksander Fleming