Na Twarzy Cytaty

Na Twarzy Cytaty: Łzy na twarzy mężczyz­ny są bar­dziej męskie niżeli je­go sper­ma na twarzy kobiety. -Bruno


Łzy-na twarzy-mężczyz­ny-są bar­dziej-męskie-żeli-­go-sper­-na twarzy-kobiety
Na Twarzy Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych. -Akutagawa Ryunosuke


jedną-z-cech-miłoś-jest-krańcowa-wrażliwość-na-widok-twarzy-podobnych-do-twarzy-ukochanego-kobiety-i-odkrywanie-jej-w-twarzach-nieznanych
Na Twarzy Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa


jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej
Na Twarzy Cytaty: Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka. -Andrzej Madej


bóg-zajaśniał-najwyraźniej-człowiekowi-na-ludzkim-obliczu-tego-który-ę-narodził-w-betlejem-od-tamtej-nocy-trzeba-ę-dopatrywać-twarzy-boga-w
Na Twarzy Cytaty: Najbardziej ci do twarzy z uśmiechem. -Leonardo da Vinci


Na Twarzy Cytaty: Z nadzieją Ci będzie do twarzy. -Lilliana


z nadzieją-ci będzie-do twarzy
Na Twarzy Cytaty: Kobietom jest z miłością do twarzy. -John Galsworthy


Na Twarzy Cytaty: Pozorom zawsze starcza twarzy. -Zbigniew Waydyk


Na Twarzy Cytaty: Nie każdemu z życiem do twarzy. -Stanisław Jerzy Lec


Na Twarzy Cytaty: Laur: Innym w laurach nie do twarzy. -Aleksander Kumor


Na Twarzy Cytaty: Prawda do kłamstwa jest podobna z twarzy. -Alighieri Dante


prawda-do-kłamstwa-jest-podobna-z-twarzy
Na Twarzy Cytaty: Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości -przysłowie japońskie


z-uśmiechem-na-twarzy-człowiek-podwaja-swoje-możliwoś
Na Twarzy Cytaty: W twarzy narodu widnieją twarze wszystkich ludzi. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Na Twarzy Cytaty: Nagość zaczyna się od twarzy, a bezwstyd od słów. -Simone de Beauvoir


nagość-zaczyna-ę-od-twarzy-a-bezwstyd-od-słów
Na Twarzy Cytaty: Tylko prawdzie od lat do twarzy bez szat. -Tadeusz Szyfer


tylko-prawdzie-od-lat-do-twarzy-bez-szat
Na Twarzy Cytaty: Niejed­nej się marzy uro­da twarzy. -Bujak Bogusław


Na Twarzy Cytaty: I bez twarzy można być mocnym w gębie. -Zbigniew Waydyk


i-bez-twarzy-można-być-mocnym-w-gębie
Na Twarzy Cytaty: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante


praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy