Na Wieki Al­bo Cytaty

Na Wieki Al­bo Cytaty: Każda dusza urobiona jest przez wieki i chce, czy nie chce, wieki tworzy. -Stanisław Brzozowski


każda-dusza-urobiona-jest-przez-wieki-i-chce-czy-nie-chce-wieki-tworzy
Na Wieki Al­bo Cytaty: Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki. -7 Galaktyka


Na Wieki Al­bo Cytaty: Prawdą i Drogą Bo­ni­fa­cy Gulgewanc Na wieki wieków  -fyrfle


prawdą-i drogą-bo­­fa­cy-gulgewanc-na-wieki-wieków 
Na Wieki Al­bo Cytaty: Żalu gu­la gardła. W ser­cu wiel­ka zadra. Na wieki udręki. -Kamila 6


Żalu-gu­-gardła-w-ser­cu-wiel­ka-zadra-na-wieki-udręki
Na Wieki Al­bo Cytaty: za­biera szczęście by od­dać Ci je w Niebie pre­zent na wieki...   -Natuuś


za­biera-szczęście-by-od­dać-ci  w niebie-pre­zent-na wieki- 
Na Wieki Al­bo Cytaty: Opa­dają mi po­wieki, gdyż ręce daw­no opadły... -sprajtka


opa­dają-mi po­wieki-gdyż-rę-daw­no-opadły
Na Wieki Al­bo Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert


uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
Na Wieki Al­bo Cytaty: Przyszła cicha noc. Ciężkie po­wieki przymyka sny aranżuje... -agniecha1383


przyszła-cicha-noc-ciężkie-po­wieki-przymyka-sny-aranżuje
Na Wieki Al­bo Cytaty: Uf­ne spojrzenie, po­wieki zam­knęły się. Myśla­mi w niebie. Krys­ty­na Sz. 18.06.2014r. -krysta


uf­ne-spojrzenie-po­wieki-zam­knęły-ę-myś­mi-w niebie-krys­ty­na-sz-18062014r
Na Wieki Al­bo Cytaty: Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nauka-ot­wiera-umysły-które-przez-wieki-po­zamy­kały-religie
Na Wieki Al­bo Cytaty: Wo­lałbym żyć krótko, ale w chwa­le, niż w mro­ku przez wieki. -Aleksander Wielki


wo­łbym-żyć-krótko-ale-w chwa­-ż-w mro­ku-przez-wieki
Na Wieki Al­bo Cytaty: A ja, jak oliwka zielona w domu Boga, zaufałem miłosierdziu Bożemu na wieki wieków. Ps 52,10 -Biblia


a-ja-jak-oliwka-zielona-w-domu-boga-zaufałem-miłosierdziu-bożemu-na-wieki-wieków-ps-5210
Na Wieki Al­bo Cytaty: Mi­jają dni i no­ce, wieki zak­wi­tają jak kwiaty. A ty naucz się czekać. -Rabindranath Tagore


mi­jają-dni-i no­-wieki-zak­wi­tają-jak kwiaty-a ty naucz ę-czekać
Na Wieki Al­bo Cytaty: Błogosławione wieki, które zrozumieją że wiedza świat ocali, gdy wszystkim zaświeci. -Deotyma


błogosławione-wieki-które-zrozumieją-że-wiedza-świat-ocali-gdy-wszystkim-zaświeci
Na Wieki Al­bo Cytaty: Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki. -Konstantin Ciołkowski


ziemia-jest ko­lebką-ludzkoś-ale-nikt-nie zos­­-w kołys­-na wieki
Na Wieki Al­bo Cytaty: A miłosna potęga, żywe złoto we krwi, unicestwia na wieki nasze puste imię. -Czesław Miłosz


a-miłosna-potęga-żywe-złoto-we-krwi-unicestwia-na-wieki-nasze-puste-imię
Na Wieki Al­bo Cytaty: Choć zam­knięte masz powieki w naszych ser­cach zaw­sze będziesz żył na wieki. -Autor nieznany


choć-zam­knięte-masz-powieki-w-naszych-ser­cach-zaw­sze-będziesz-żył-na wieki
Na Wieki Al­bo Cytaty: A miłos­na potęga, żywe złoto we krwi, uni­ces­twia na wieki nasze pus­te imię. Czesław Miłosz  -panpe1908


a miłos­na-potęga-żywe-złoto-we krwi-uni­­twia-na wieki-nasze-pus­te-imię-czesław-miłosz