Na śle­pym Cytaty

Na śle­pym Cytaty: Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-­karz-w ś­pym-bez­ro­zumie-leczy-naj­droższy-ból-wbrew-sercu
Na śle­pym Cytaty: Naj­szczęśliw­szy związek, ja­ki można so­bie wyob­ra­zić, jest po­między głuchą żoną, a śle­pym mężem. -Samuel Taylor Coleridge


naj­szczęśliw­szy-związek-ja­ki-można-so­bie-wyob­ra­zić-jest po­między-głuchą-żoną-a ś­pym-mężem
Na śle­pym Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Na śle­pym Cytaty: Ciągłe przy­myka­nie oczu na otaczającą nas nies­pra­wied­li­wość uczy­ni nas śle­pym na ludzkie cierpienie. -topik


ciągłe-przy­myka­nie-oczu-na otaczającą-nas-nies­pra­wied­li­wość-uczy­-nas-ś­pym-na ludzkie-cierpienie
Na śle­pym Cytaty: gdy­by tak stać się od zaraz bezdzwięcznie je­dynie nie śle­pym spojrzeniem przemówić pul­sując w skroniach zna­leźć zrozumienie głębią być tak bez przyczyny   -Papużka


gdy­by-tak-stać-ę-od-zaraz-bezdzwięcznie-­dynie-nie ś­pym-spojrzeniem-przemówić-pul­sując-w skroniach-zna­źć-zrozumienie-głębią
Na śle­pym Cytaty: For­tu­na jest śle­pa i śle­pymi czy­ni swoich wybranych. -Cyceron


for­­na-jest ś­pa-i ś­pymi-czy­-swoich-wybranych
Na śle­pym Cytaty: Re­ligię możemy przyrównać do prze­wod­ni­ka, który pro­wadzi śle­pego - chodzi bo­wiem tyl­ko o to, aby śle­py doszedł do ce­lu, a nie o to, aby wszys­tko widział. -Arthur Schopenhauer


Na śle­pym Cytaty: O! Rękę ka­raj, nie śle­py miecz!  -Kornel Ujejski


Na śle­pym Cytaty: Na­wet śle­piec zauważy kłamstwo. -opuszczona


na­wet-ś­piec-zauważy-kłamstwo
Na śle­pym Cytaty: Śle­py los chodzi bez przewodnika. -Stanisław Wróblewski


Na śle­pym Cytaty: Śle­pe uli­ce słyszą, Twoją bez­radność ... -Cykam


Ś­pe-uli­-słyszą-twoją-bez­radność
Na śle­pym Cytaty: Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności. -Tadeusz Gicgier


miłość-jest ś­pa-dla­tego-lu­bi-ciemnoś
Na śle­pym Cytaty: Śle­pi strze­lający do ce­lu - bos­kie widowisko. -Karol Irzykowski


Ś­pi-strze­lający-do ­lu- bos­kie-widowisko
Na śle­pym Cytaty: Miłość jest śle­pa i dla­tego obmacuje. -Manuela Gretkowska


Na śle­pym Cytaty: Jak­by na to nie pat­rzeć i tak śle­pi jesteśmy... -satjow


jak­by-na to nie pat­rzeć-i tak-ś­pi-jesteśmy
Na śle­pym Cytaty: Los jest śle­py, ale tra­fia bez pudła. -Włodzimierz Scisłowski


Na śle­pym Cytaty: Miłość nie jest całko­wicie śle­pa, ale cier­pi na daltonizm. -Henryk Sienkiewicz


miłość-nie jest całko­wicie-ś­pa-ale-cier­pi-na daltonizm
Na śle­pym Cytaty:


kocham-słówko-to-ś-tysiąc-brzmień-i-tęczową-mgłą-barwi-jasny-dzień