Na całe Cytaty

Na całe Cytaty:


całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Na całe Cytaty: Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. -George Bernard Shaw


sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
Na całe Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg


le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Na całe Cytaty: Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka


przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
Na całe Cytaty: I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. -Anna Frankowska


Na całe Cytaty: Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję. -Karol Szymanowski


Na całe Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Na całe Cytaty: Podróżował całe życie w kącie. -słońiczka


podróżował-całe-życie-w kącie
Na całe Cytaty: Małżeństwo to lo­teria o całe życie. -Autor nieznany


małżeństwo-to lo­teria-o całe-życie
Na całe Cytaty: Pół praw­dy to całe kłamstwo. -Horacy Safrin


pół-praw­dy-to całe-kłamstwo
Na całe Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Na całe Cytaty: Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. -William Shakespeare


Na całe Cytaty: Małżeństwo to diament szlifowany całe życie. -Antoni Regulski


małżeństwo-to-diament-szlifowany-całe-życie
Na całe Cytaty: Gdyś śpiewał całe la­to, to te­raz zimą tańcz!  -Ezop


gdyś-śpiewał-całe-­to-to te­raz-zimą-ńcz 
Na całe Cytaty: ludzi poz­naję się całe życie  -Sipa


ludzi-poz­naję ę-całe-życie 
Na całe Cytaty: Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/  -Majka_Majdan


całe-życie-na coś-czekamy-słowa-przyjaciółki 
Na całe Cytaty: Całe życie poświęcił prze­mianie materii. -Jan Czarny


całe-życie-poświęł-prze­mianie-materii
Na całe Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern


wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie