Na całym Cytaty

Na całym Cytaty: Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem. -Jean de La Bruyére


prag­niemy-być-całym-szczęściem-oso­by-kocha­nej-a śli-to niemożli­we- to całym-jej-nieszczęściem
Na całym Cytaty: Półprorok jest głupcem całym. -Anonim


półprorok-jest-głupcem-całym
Na całym Cytaty: Kiedyś obojętna, te­raz całym światem. -PoznajPrawdę


kiedyś-obojętna-te­raz-całym-światem
Na całym Cytaty: Miłość (...) jest całym istnieniem kobiety. -Virginia Woolf


Na całym Cytaty: Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem. -Giovanni Giacomo Casanova


uroda-to-weksel-honorowany-na-całym-świecie-za-okazaniem
Na całym Cytaty: ja sobą całym ukołyszę ser­ce twe chwi­li ramieniem  -taktojax


ja sobą-całym-ukołyszę-ser­-twe-chwi­li-ramieniem 
Na całym Cytaty: Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty. -Simone Weil


miłość-czuć-w-całym-sobie-istnienie-drugiej-istoty
Na całym Cytaty: Nie całuje się tylko wargami, ale całym ciałem. -Roland Leonhardt


nie-całuje-ę-tylko-wargami-ale-całym-ciałem
Na całym Cytaty: Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem. -Zbigniew Różanek


przyjaźń-z-całym-światem-zaczyna-ę-od-przyjaź-z-najbliższym-otoczeniem
Na całym Cytaty: Uro­da to wek­sel ho­noro­wany na całym świecie za okazaniem. -Giovanni Giacomo Casanova


uro­da-to wek­sel-ho­noro­wany-na całym-świecie-za okazaniem
Na całym Cytaty: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny. -Stefan Wyszyński kard


nieszczęściem-jest-zajmowanie-ę-całym-światem-kosztem-własnej-ojczyzny
Na całym Cytaty: Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie. -Otto Ludwig


kto-nie-nosi-nieba-w-sobie-darmo-go-szuka-w-całym-wszechświecie
Na całym Cytaty: A po tym całym za­kocha­niu zos­tały mi zdechłe mo­tyle w brzuchu. -opuszczona


a po tym-całym-za­kocha­niu-zos­ły-mi zdechłe-mo­tyle-w brzuchu
Na całym Cytaty: Przy­jaźń jest to zwierzę żyjące pa­rami, ale nie całym stadem. -Michel Eyquem de Montaigne


przy­jaźń-jest to zwierzę-żyją-pa­rami-ale-nie całym-stadem
Na całym Cytaty: Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu, za to że nie jest całym człowiek pojedynczy. -Jan Twardowski


dziękuję-ci-za-miłość-prędką-bez-namysłu-za-to-że-nie-jest-całym-człowiek-pojedynczy
Na całym Cytaty: W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania


w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
Na całym Cytaty: Jeśli jest coś, co prag­niemy całym sobą, świat po­może nam to ziścić. -memorable


jeśli-jest coś-co prag­niemy-całym-sobą-świat-po­może-nam-to ziść
Na całym Cytaty: Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu. -Johann Michael Sailer


jeśli-bóg-posiada-swój-ołtarz-w-sercu-matkito-swą-świątynię-w-całym-domu