Na dłoni  Cytaty

Na dłoni  Cytaty: I dot­knę Two­jej dłoni Skry­wającej cały świat I dot­knę Two­jej dłoni Jak­by miał się za­raz skończyć I dot­knę Ciebie Skry­wającej og­rom uczuć I dot­knę Ciebie Ważniej­szej od świata  -bezoddechu


Na dłoni  Cytaty: nieważne jak mało cza­su pod niebies­kim sklepieniem dopóki jest jeszcze chwi­la chcę spoj­rzeć na ciebie us­po­koić rozpęta­ne burze wewnątrz do­tykiem twej dłoni usłyszeć jak wiatr podróżnik za­bawia się włosami za­sypiać w półchłodzie i półmro­ku ciszy budzić się gdy słońce popędzać mnie zacznie do życia które nie za­mie­rza cze­kać aż tak długo i mi­ja, prze­mija, i bieży w mozole ni wiat­ru nie słysząc ni nie czując dłoni ni nie widząc nieba  -Arisa


Na dłoni  Cytaty: Nie duś ser­ca wy­ciągnięte­go na dłoni... -Papużka


nie-ś-ser­ca-wy­ągnięte­go-na dłoni
Na dłoni  Cytaty: Kto wiele zagarnia, niełacno zdzierży w dłoni. -Francois Rabelais


kto-wiele-zagarnia-niełacno-zdzierży-w-dłoni
Na dłoni  Cytaty: W muszel­kach Twoich dłoni ocean śpi stłumiony... -Grzegorz Turnau


w muszel­kach-twoich-dłoni-ocean-śpi-stłumiony
Na dłoni  Cytaty: Miej zaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni  -Intryga


miej-zaw­sze-błysk-w oku-i uśmiech-na dłoni 
Na dłoni  Cytaty: Kto wiele za­gar­nia, niełac­no zdzierży w dłoni. -François Rabelais


kto-wiele-za­gar­nia-niełac­no-zdzierży-w dłoni
Na dłoni  Cytaty: Je­go objęcia moich dłoni ciągle szukasz trójkąt bermudzki. -bystry.76


je­go-objęcia-moich-dłoni-ągle-szukasz-trójkąt-bermudzki
Na dłoni  Cytaty: Do­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła. -Nicholas Sparks


do­tyk-jej-dłoni-na­dal-przy­pomi­nał-muśęcie-anioła
Na dłoni  Cytaty: Pot oblicza i mozół dłoni nie upokarza, tylko dźwiga i wywyższa. -Stefan Wyszyński kard


pot-oblicza-i-mozół-dłoni-nie-upokarza-tylko-dźwiga-i-wywyższa
Na dłoni  Cytaty: krwi po­tok huczy młoda pierś w je­go dłoni rdza­wy tępy nóż  -kinQ


krwi-po­tok-huczy-młoda-pierś-w ­go-dłoni-rdza­wy-tępy-nóż 
Na dłoni  Cytaty: Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. -Adam Asnyk


jeśli-jakaś-dłoń-miejsce-w-drugiej-dłoni-to-właśnie-jest-przyjaźń
Na dłoni  Cytaty: Dla celów pisarskich pożyteczniej jest mieć cierpienie w dłoni, niż opaskę na oczach. -Eliza Orzeszkowa


dla-celów-pisarskich-pożyteczniej-jest-mieć-cierpienie-w-dłoni-ż-opaskę-na-oczach
Na dłoni  Cytaty: Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń. -Eliza Orzeszkowa


przeznaczenie-stoi-za-ludźmi-welonem-tajemnicy-zasłonięte-i-w-dłoni-trzyma-kołczan-z-tysiącem-zdarzeń
Na dłoni  Cytaty: Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie  -to_tylko_łzy


nie-spod-dłoni-tej-lecz-właśnie-ser­ca-tego-zak­witły-lilie 
Na dłoni  Cytaty: przy­jacielem ten, który machnięciem dłoni pot­ra­fi roz­wiać wszys­tkie smutki  -wenaa01


przy­jacielem-ten-który-machnięciem-dłoni-pot­ra­fi-roz­wiać-wszys­tkie-smutki 
Na dłoni  Cytaty: wciąż szu­kasz dłoni pod­no­sisz się ze strachu dos­trze­gasz ślady...   -Natuuś


wciąż-szu­kasz-dłoni-pod­no­sisz ę-ze strachu-­trze­gasz-ślady- 
Na dłoni  Cytaty: Największym szczęściem, jakie może dać miłość, jest pierwszy uścisk dłoni ukochanej kobiety. -Stendhal


największym-szczęściem-jakie-może-dać-miłość-jest-pierwszy-uścisk-dłoni-ukochanej-kobiety