Na dwie Cytaty

Na dwie Cytaty: Do łóżka idą zaw­sze czte­ry oso­by: dwie real­ne i dwie wyidealizowane. -Jan Kott


do łóżka-idą-zaw­sze-czte­ry-oso­by-dwie-real­ne-i dwie-wyidealizowane
Na dwie Cytaty: Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają. -Rainer Maria Rilke


miłość-polega-na-tym-że-dwie-samotnoś-ochraniają-ę-dotykają-i-pozdrawiają-miłość-to-dwie-samotnoś-które-spotykają-ę-i-wzajem
Na dwie Cytaty: Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley


są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
Na dwie Cytaty: Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama. -Bruno


Na dwie Cytaty: przychodzi piot­ruś do wróżki i py­ta o wy­nik meczu pol­ska - niem­cy. wróżka od­po­wiada : - po­lacy w tym meczu strzelą czte­ry bramki. za­dowo­lony piot­ruś odet­chnął, po czym wróżka po chwi­li do­dała : - bram­ki zdobędą - dwie klo­se i dwie podolski  -lovely-girl


Na dwie Cytaty: Współpraca oznacza dwie litery: MY. -G. M. Verity


współpraca-oznacza-dwie-litery-my
Na dwie Cytaty: Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu. -Talmud


dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu
Na dwie Cytaty: Ignorancja i arogancja to dwie nierozłączne siostrzyce. -Giordano Bruno


ignorancja-i-arogancja-to-dwie-nierozłączne-siostrzyce
Na dwie Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Na dwie Cytaty: Ukłon jak medal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Na dwie Cytaty: Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją. -Jason Evangelu


każda-praw­da- dwie-stro­ny-moją-i twoją
Na dwie Cytaty: Przy­jaźń-dwie nies­pełnione nadzieje.... -Alicja


przy­jaźń-dwie-nies­pełnione-nadzieje
Na dwie Cytaty: Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. -Emil Zegadłowicz


kłamstwo-a-niemówienie-prawdy-to-dwie-różne-rzeczy
Na dwie Cytaty: Na dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na śmierć i na bezczelność. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Na dwie Cytaty: Dwie dusze, ach! mieszkają w mojem łonie. -Johann Wolfgang Goethe


Na dwie Cytaty: Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. -Iason Evangelu


Na dwie Cytaty: Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania. -Jan Twardowski


kochamy-od-razu-dwie-osoby-niemożliwe-do-kochania
Na dwie Cytaty: Zet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne. -Bruno


zet­nij-mą głowę-a wy­rosną-dwie-następne