Na których Ci zależy Cytaty

Na których Ci zależy Cytaty: Szczęście żonatego mężczyzny zależy od kobiet, których nie poślubił. -Oscar Wilde


szczęście-żonatego-mężczyzny-zależy-od-kobiet-których-nie-poślubił
Na których Ci zależy Cytaty: Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie. -Dale Carnegie


sukces-w-sprzedaży-nie-zależy-od-tych-których-ty-znasz-ważne-jest-kto-chce-poznać-ciebie
Na których Ci zależy Cytaty: Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych. -Dale Carnegie


Na których Ci zależy Cytaty: Nie do wiary, od jak wielu rzeczy zależy stan naszego ducha. Nie tylko sam układ mózgu nań wpływa, lecz cała machina naraz. Prawie wszystkie jej części w tym uczestniczą, często nawet takie, których wcale byśmy o to nie podejrzewali. -Montesquieu


Na których Ci zależy Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


Na których Ci zależy Cytaty: I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
Na których Ci zależy Cytaty: Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
Na których Ci zależy Cytaty: Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter


lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
Na których Ci zależy Cytaty: I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i-znowu-człowiek-wydaje-pieniądze-których-nie-na-rzeczy-których-nie-potrzebuje-by-imponować-ludziom-których-nie-lubi
Na których Ci zależy Cytaty: Kobiety, o których dobrze mówi się po śmierci są te, o których najmniej mówiono za życia. -Maria Karolina Leszczyńska


kobiety-o-których-dobrze-mówi-ę-po-śmierci-są-te-o-których-najmniej-mówiono-za-życia
Na których Ci zależy Cytaty: Część leczenia zależy od woli wyleczenia. -Seneka


część-leczenia-zależy-od-woli-wyleczenia
Na których Ci zależy Cytaty: Nasze szczęście zależy od nas samych -Arystoteles


nasze-szczęście-zależy-od-nas-samych
Na których Ci zależy Cytaty: Twój los zależy od Twoich nawyków. -Brian Tracy


twój-los-zależy-od-twoich-nawyków
Na których Ci zależy Cytaty: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. -Anonim


punkt-widzenia-zależy-od-punktu-siedzenia
Na których Ci zależy Cytaty: Twój los zależy od twoich nawyków -Brian Tracy


twój-los-zależy-od-twoich-nawyków
Na których Ci zależy Cytaty: Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy. -Wiesław Trzaskalski


wierność-psa-zależy-niekiedy-od-wytrzymałoś-smyczy
Na których Ci zależy Cytaty: Balon zależy od wiatrów i boi się szpil. -Stefan Garczyński


Na których Ci zależy Cytaty: Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego -Abraham Lincoln


zakres-szczęścia-człowieka-zależy-od-niego-samego