Na lepsze Cytaty

Na lepsze Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Na lepsze Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski


Na lepsze Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski


Na lepsze Cytaty: Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze!  -Janina Ipohorska


wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze 
Na lepsze Cytaty: Orzech włoski, osieł leniwy, białagłowa zła po kiju lepsze. -Jan Żabczyc


orzech-włoski-osieł-leniwy-białagłowa-zła-po-kiju-lepsze
Na lepsze Cytaty: Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wszelkich słów. -Plutarch


milczenie-w-odpowiednim-momencie-jest-ważniejsze-i-lepsze-od-wszelkich-słów
Na lepsze Cytaty: Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią. -Anonim


lepsze-jest-trochę-jarzyn-z-miłośą-ż-tłusty-wół-z-nieniawiśą
Na lepsze Cytaty: Haseł nie należy uczyć sią na pamięć. Jutro będą lepsze. -Zbigniew Waydyk


haseł-nie-należy-uczyć-ą-na-pamięć-jutro-będą-lepsze
Na lepsze Cytaty: Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze. -Stefan Wyszyński kard


wiadomo-że-nie-powstało-wiele-dobrych-rzeczy-dlatego-że-czekało-ę-na-lepsze
Na lepsze Cytaty: Kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko co po niej nastąpi również stanie się lepsze. -Paulo Coelho


kiedy-ulepszysz-teraźniejszość-wszystko-co-po-niej-nastąpi-również-stanie-ę-lepsze
Na lepsze Cytaty: Pat­rzę cza­sem w niebo i myślę, że kiedyś wszys­tko zmieni się na lepsze. -PoznajPrawdę


pat­rzę-cza­sem-w niebo-i myślę-że kiedyś-wszys­tko-zmieni ę-na lepsze
Na lepsze Cytaty: Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle


błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
Na lepsze Cytaty: Jeśli oddamy życiu wszystkie swoje siły, cóż nam zostanie dla tego co szlachetniejsze, lepsze? -Ludwik Van Beethoven


jeśli-oddamy-życiu-wszystkie-swoje-ły-cóż-nam-zostanie-dla-tego-co-szlachetniejsze-lepsze
Na lepsze Cytaty: Dzieci, podobnie jak twarde kotlety lub nowoczesne, greckie oliwki, są bez porównania lepsze, gdy są bite. -Edgar Allan Poe


dzieci-podobnie-jak-twarde-kotlety-lub-nowoczesne-greckie-oliwki-są-bez-porównania-lepsze-gdy-są-bite
Na lepsze Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Na lepsze Cytaty: Jeśli od­da­my życiu wszys­tkie swo­je siły, cóż nam zos­ta­nie dla te­go co szlachet­niej­sze, lepsze?  -Ludwig van Beethoven


jeśli-od­da­my-życiu-wszys­tkie-swo­-ły-cóż-nam-zos­­nie-dla-te­go-co szlachet­niej­sze-lepsze 
Na lepsze Cytaty: Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym -Brian Tracy


twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-gdy-ty-stajesz-ę-lepszym
Na lepsze Cytaty: Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym -Brian Tracy


twoje-życie-staje-ę-lepsze-tylko-kiedy-ty-stajesz-ę-lepszym