Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty

Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Na lewą stronę zmysły prześcieradło odwróciły Za­pachem ciał do­tykiem trąciły Otaczające rozkosze znów podnoszę Duszą i ciałem obo­je nas siałem  -taktojax


na lewą-stronę-zmysły-prześcieradło-odwróły-za­pachem-ciał-do­tykiem-trąły-otaczają-rozkosze-znów-podnoszę-duszą-i ciałem-obo­-nas
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę. -Heinrich Heine


och-kobiety-trzeba-im-wiele-wybaczać-bo-wiele-i-wielu-kochają-ich-nienawiść-to-w-rzeczy-samej-miłość-wywrócona-na-lewą-stronę
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: gdy­by spróbo­wał pójść dalej i zaczął kluczyć w pogodach może po­dałabym więcej i od­ważnie kar­mił sobą z dłoni bym oblizała ko­biece nieufności za­mieniając w euforię pod­niebienie doświadcza roz­budzając pragnienia tar­ga uśpione zmysły jeszcze nie stygnie po­mięte prześcieradło z ape­tytem na jutro z oczy­ma dziecka brodząc w dorosłości  -Papużka


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka - obie należy używać. -Katarzyna Św


szczęście-i-nieszczęście-to-nasza-lewa-i-prawa-ręka-obie-należy-używać
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: In­try­gująco zsunąwszy się z półki, zaczep­li­we przy­bierając pozy, ponętnym ruchem , uwodzi­ciel­sko przez­wy­ciężyła pra­wa grawitacji, zgu­biw­szy os­tatnią stronę epilogu, wy­leciała przez okno, po­zos­tał je­dynie spe­cyficzny niedosyt. Wstał i pod­niósł stronę wyj­rzał za nią tęsknym wzrokiem zry­wając fi­ran­ki . -Uciekinierkaa


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Jakże nie­szczęśli­wy mu­si być ktoś, kto swą frus­trację prze­lewa na innych... Cris 17.06.2016r. -Cris


jakże-nie­szczęśli­wy-mu­-być-ktoś-kto-swą-frus­trację-prze­lewa-na innych-cris-17062016r
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Ludzie, którzy mnie oglądają przypominają widzów na meczu tenisowym. Z tą tylko różnicą, że ich głowy nie poruszają się z lewa na prawo, lecz z dołu do góry. -Marlena Dietrich


ludzie-którzy-mnie-oglądają-przypominają-widzów-na-meczu-tenisowym-z-tą-tylko-różnicą-że-ich-głowy-nie-poruszają-ę-z-lewa-na-prawo-lecz
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: W dniu ta­kim jak dziś miłość wy­lewa się ma­sowo i niekon­tro­lowa­nie na uli­ce, a uwy­puk­lają wsze­lakie zaskórni­ki samotności. -Lilliana


w dniu-­kim-jak dziś-miłość-wy­lewa ę-­sowo-i niekon­tro­lowa­nie-na uli­-a uwy­puk­lają-wsze­lakie-zaskórni­ki-samotnoś
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty:


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: ko­pał dzielnie duży dół gdzie mrok złowie­szczo się snuł ocierał pot i łzy gdy ptaki wyśpiewały smut­ny hymn po­tem wrzucił zawiniątko gdy prześcieradło już przesiąkło już za­kopał ukochaną  -Angel Des Penseurs


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: La­tar­ni blask uchy­loną okiennicą al­kowę ok­ry­wa Zagląda na połys­kujące dłonie oliw­ki zapachem Na­gie ciało do­tykiem płonie od­dechem chłonie W prześcieradło zęby wgryzione cichy krzyk Spo­conych sobą ciał po­ranek wi­ta Następna noc,też będzie znamienita  -taktojax


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Starość to dążenie w stronę cienia. -Maria Nurowska


starość-to-dążenie-w-stronę-cienia
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje -Georges Braque


zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje. -Georges Braque


zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Odurza zmysły za­kaza­ny owoc lśni na pokuszenie  -to_tylko_łzy


odurza-zmysły-za­kaza­ny-owoc-lś-na-pokuszenie 
Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Zmysły nie łudzą, ale łudzi sąd. -Johann Wolfgang Goethe


Na lewą Stronę Zmysły Prześcieradło Odwróciły Cytaty: Zmysły nie łudzą, ale łudzi sąd. -Johann Wolfgang Goethe