Na ma­pach Cytaty

Na ma­pach Cytaty: Po­piłam łyk her­ba­ty i poczułam jej za­pach. Bo są za­pachy zwy­cięstwa, trium­fu, po­rażki... za­pachy na­miętne jak pa­rys­ki ro­mans, no­woczes­ne niczym dra­pacze chmur w No­wym Jor­ku al­bo kojące jak fi­liżan­ka ja­pońskiej her­ba­ty. I za­pach prze­raźli­wego bólu. -Malwina Kowszewicz


Na ma­pach Cytaty: Za­pach roz­sta­nia rządze ku­mulu­je tes­toste­ron do ran­gi amo­ku uno­si. Wyob­rażenie zmysły łamie po­niektóre, krew w żyłach pew­ni­kiem nie zmro­zi. Upal­nie będzie księżyc światłem otoczy. Ciało z ciałem uwięzie Duszę z ek­stazą wysączym. Już chcę do­tykać kaszmi­ru za­pach. I nie muszę py­tać bo i jej jest w smak. -taktojax


Na ma­pach Cytaty: ośmielo­na zmro­kiem zrzucasz os­tatnie po­zory zahamowań szu­ka­my właści­wych szlaków na ma­pach naszych ciał od kar­ku aż po biodra zliczam wszys­tkie two­je kręgi tak dob­rze wyczuwalne na wyprężonym ciele wil­got­ne spełnienie po­między szyb­ki­mi oddechami ga­si wszys­tkie pożary ra­no niechętnie zmy­wam z siebie za­pach two­je­go pod­niece­nia i tak bar­dzo pragnę znów poczuć two­je uda og­rze­wające mo­je policzki  -PetroBlues


Na ma­pach Cytaty: Ja­ki za­pach ma rozpacz?  -Aleksandra_Czarna


Na ma­pach Cytaty: Za­pach bzu tuli Przychodzi akceptacja Myślą do serca  -fyrfle


za­pach-bzu-tuli-przychodzi-akceptacja-myślą-do serca 
Na ma­pach Cytaty: Za­pach smak kawy Miłość ko­biety co dzień Uzależnienie  -fyrfle


za­pach-smak-kawy-miłość-ko­biety-co dzień-uzależnienie 
Na ma­pach Cytaty: Za­pach, słowo, miej­sce - wszys­tko wraca. -Bogdański


za­pach-słowo-miej­sce- wszys­tko-wraca
Na ma­pach Cytaty: W miłości two­jej tonę Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie  -Monowasure


w miłoś-two­jej-ę-za­pach-na po­duszce-i pus­ty-ku­bek-po kawie 
Na ma­pach Cytaty: ciepłych słów parę z od­ro­biną uśmie­chu - za­pach rozstania  -Maverick123


ciepłych-słów-ę-z-od­ro­biną-uśmie­chu-za­pach-rozstania 
Na ma­pach Cytaty: Mięta, me­lisa -  Smak, za­pach, moc, spokój, sen - Mądrość Natury. -fyrfle


mię-me­lisa- -smak-za­pach-moc-spokój-sen-mądrość-natury
Na ma­pach Cytaty: Kładzie let­ni żar, zielo­ny szum wiatraków. Za­pach obczyzny. Do na­pisa­nia... :)  -Papużka


kładzie-let­-żar-zielo­ny-szum-wiatraków-za­pach-obczyzny-do-na­pisa­nia- 
Na ma­pach Cytaty: Głos oraz za­pach ciała naj­mniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese


głos-oraz-za­pach-ciała-naj­mniej ę-w nas-zmieniają
Na ma­pach Cytaty: ka­wiar­niany gwar za­pach wyt­wornych szeptów sa­mot­ność w szkle  -JaiTy


ka­wiar­niany-gwar-za­pach-wyt­wornych-szeptów-­­ność-w szkle 
Na ma­pach Cytaty: Na miarę uczuć Tęskne li­co tka ser­ca na białym płótnie. Za­pach Lwiej paszczy. -Papużka


na-miarę-uczuć-tęskne-li­co-tka-ser­ca-na białym-płótnie-za­pach-lwiej-paszczy
Na ma­pach Cytaty: Wiesz o tym, że gdy czu­je Twój za­pach- czuję się bez­radny? ***  -Paulkaa


wiesz-o tym-że gdy-czu­-twój-za­pach-czuję ę-bez­radny- 
Na ma­pach Cytaty: Gdzieś tam na dnie duszy mej, wciąż czuję za­pach skóry twej.. -psycholożka


gdzieś-tam-na dnie-duszy-mej-wciąż-czuję-za­pach-skóry-twej
Na ma­pach Cytaty: Ko­biety są jak róże: ni­by zu­pełnie do siebie po­dob­ne, a jed­nak za­pach, for­ma i ko­lor każdej z nich jest trochę inny. -Alfred Aleksander Konar


ko­biety-są jak róże-­by-zu­pełnie-do siebie-po­dob­ne-a jed­nak-za­pach-for­-i ko­lor-każdej-z nich-jest trochę-inny
Na ma­pach Cytaty: cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­lił mo­je dłonie owo­ce, kiście winogron małymi kro­kami idę śla­dem waszych ust  -Emilia Szumiło


cu­dow­ny-za­pach-be­gonii-otu­lił-mo­-dłonie-owo­-kiście-winogron-łymi-kro­kami-idę-ś­dem-waszych-ust