Na małe się Cytaty

Na małe się Cytaty: Małe jest piękne. -Ernst Friedrich Schumacher


Na małe się Cytaty: Czas na jakieś małe Conieco. -Alexander Alan Milne


Na małe się Cytaty: To małe ptaki śpiewają najpiękniej. -Anonim


to-łe-ptaki-śpiewają-najpiękniej
Na małe się Cytaty: Pół prawdy to małe kłamstwo. -Horacy Safrin


Na małe się Cytaty: Małe dziew­czyn­ki, którym rodzi się bra­ciszek, rosną w prze­kona­niu, że one sa­me są tyl­ko wstępem, uwer­turą do in­ne­go, ważniej­sze­go is­tnienia, po­nieważ po­jawienie się bra­ta, od ra­zu usu­wa je w cień. -Olga Tokarczuk


Na małe się Cytaty: Kiedy szczęście stoi przed nami, wydaje się tak wielkie, że sięga stropu nieba. Ażeby przejść przez nasz próg, robi się tak małe, że często nie dostrzegamy go już. -Sylvana Carmen


kiedy-szczęście-stoi-przed-nami-wydaje-ę-tak-wielkie-że-ęga-stropu-nieba-ażeby-przejść-przez-nasz-próg-robi-ę-tak-łe-że-często-nie
Na małe się Cytaty: Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe. -Jan Twardowski


szczegół-nadaje-wielkość-wszystkiemu-co-łe
Na małe się Cytaty: Małe zyski psują wielkie interesy. -Anonim


małe-zyski-psują-wielkie-interesy
Na małe się Cytaty: Małe złego początki wzrastają z uporu. -Ignacy Krasicki


małe-złego-początki-wzrastają-z-uporu
Na małe się Cytaty: Małe pies­ki naj­więcej szczekają. -Samuel Adalberg


małe-pies­ki-naj­więcej-szczekają
Na małe się Cytaty: Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. -Jan Twardowski


małe-wielkie-nieszczęścia-potrzebne-do-szczęścia
Na małe się Cytaty: O wy, zni­komo małe fakty, W nies­kończo­ności czar­nych żądz, O, jakże mar­ne są wszys­tkie akty, Tych, co się puszą, kar­ki swe gnąc... -Stanisław Ignacy Witkiewicz


o wy-zni­komo-łe-fakty-w-nies­kończo­noś-czar­nych-żądz-o-jakże-mar­ne-są wszys­tkie-akty-tych-co ę-puszą-kar­ki-swe-gnąc
Na małe się Cytaty: Małe prezenty podtrzymują przyjaźnie. Wielkie je podmurowują. -Krecia Pataczkówna


małe-prezenty-podtrzymują-przyjaźnie-wielkie-podmurowują
Na małe się Cytaty: Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień. -Henryk Sienkiewicz


tylko-bardzo-łe-świeczki-gasną-od-westchnień
Na małe się Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć. -Domostenes


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Na małe się Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, by było małe. -Benjamin Disraeli


Na małe się Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Na małe się Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, by było małe. -Benjamin Disraeli