Na małych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na małych Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Na małych Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa
Na małych Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim
małych-znać-po-koturnach
Na małych Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim
wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Na małych Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13
dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Na małych Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler
jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Na małych Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer
Na małych Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski
potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Na małych Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson
Na małych Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson
Na małych Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko
to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Na małych Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Na małych Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco
tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Na małych Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja
ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu
Na małych Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules
marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Na małych Cytaty: Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
wielkie-czasy-mogą-zmieść-pokaźną-ilość-łych-ludzi
Na małych Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec
Na małych Cytaty: Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów. -Anonim
człowiek-ambitny-może-obejść-ę-bez-łych-sukcesów
Na małych Cytaty: Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi. -Phil Bosmans
mnóstwa-radoś-daje-dostrzeganie-łych-rzeczy-i-prostych-ludzi
Na małych Cytaty: Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson
niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
Na małych Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain
wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Na małych Cytaty: Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości. -Phil Bosmans
kto-potrafi-cieszyć-ę-z-łych-rzeczy-mieszka-w-ogrodzie-pełnym-szczęśliwoś
Na małych Cytaty: Klaps w gołą pupę, postrach małych dziewczynek, staje się przyjemnością gdy dorosną. -Anonim
klaps-w-gołą-pupę-postrach-łych-dziewczynek-staje-ę-przyjemnośą-gdy-dorosną
Na małych Cytaty: Nie powinniśmy gasić w sobie takich małych iskierek dobroci. To daje siłę na dobre życie. -Erich Maria Remarque
nie-powinniśmy-gasić-w-sobie-takich-łych-iskierek-dobroci-to-daje-łę-na-dobre-życie
Na małych Cytaty: Życie składa się z wielu małych monet. Kto umie nimi obracać, posiada majątek. -Jean Anouilh
Życie-składa-ę-z-wielu-łych-monet-kto-umie-nimi-obracać-posiada-majątek
Na małych Cytaty: Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. -Renard Jules
marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
Na małych Cytaty: Urok miasta jest często w małych uliczkach. Dojdzie się jednak pewniej idąc głównym traktem. -Anna Kowalska
urok-miasta-jest-często-w-łych-uliczkach-dojdzie-ę-jednak-pewniej-idąc-głównym-traktem
Na małych Cytaty: Przeszłość człowieka jest uk­ry­ta głębo­ko w nim, jak sta­do małych ta­jem­niczych stworzo­nek. Każdy ma swoje. -Robert Crais
przeszłość-człowieka-jest uk­ry­-głębo­ko-w nim-jak sta­do-łych-­jem­niczych-stworzo­nek-każdy  swoje
Na małych Cytaty: Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. -Augustyn Św
jeśli-chcesz-być-wielki-zaczynaj-od-rzeczy-łych-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
Na małych Cytaty: Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka. -Denis Diderot
jesteśmy-w-stanie-przełknąć-każde-kłamstwo-jakim-nas-karmią-ale-prawdy-zażywamy-w-łych-dawkach-bo-bywa-gorzka
Na małych Cytaty: Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. -Augustyn Św
zaczynaj-od-rzeczy-łych-śli-chcesz-być-wielkim-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
Na małych Cytaty: Serce kamieni drży czasem jak serce małych zwierząt. -Zbigniew Herbert
serce-kamieni-drży-czasem-jak-serce-łych-zwierząt
Na małych Cytaty: Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych. -Wictor Hugo
miłość-prawdziwa-składa-ę-z-rzeczy-nieskończenie-wielkich-i-zarazem-nieskończenie-łych
Na małych Cytaty: Poklask jest zachętą dla znakomitych umysłów, a celem i końcem dla małych. -Charles Caleb Colton
poklask-jest-zachętą-dla-znakomitych-umysłów-a-celem-i-końcem-dla-łych
Na małych Cytaty: Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św
małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz