Na miłość Samą W so­bie Cytaty

Na miłość Samą W so­bie Cytaty: po­lity­ka to też miłość do ojczyzny wy­pala gangrenę og­niem z miłości by ot­rzeć łzy które za­daje so­bie sama i wciąż pro­si o chusteczkę  -dark smurf


po­lity­ka-to też-miłość-do-ojczyzny-wy­pala-gangrenę-og­niem-z miłoś-by-ot­rzeć-łzy-które-za­daje-so­bie-sama-i-wciąż-pro­
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens. -Devin


na miłość-samą-w so­bie-jest ty­ąc-słów-ale-nig­dy-nie znaj­dzie ę-­kiego-które-w całoś-od­da­wałoby-jej-sens
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Co ro­ku obiecuję so­bie że następne wa­len­tynki spędzę z kimś. Jak co ro­ku spędzam je sama. Dziś też so­bie obiecuję. -opuszczona


co ro­ku-obiecuję-so­bie-że następne-wa­len­tynki-spędzę-z kimś-jak-co ro­ku-spędzam- sama-dziś-też-so­bie-obiecuję
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę. -Sławomir Mrożek


Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość nie wymaga dla siebie wdzięczności. Miłość sama jest wdzięcznością. -J. Usarek


miłość-nie-wymaga-dla-siebie-wdzięcznoś-miłość-sama-jest-wdzięcznośą
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość: Miłość sama stanowi o sobie. -Molier


miłość-miłość-sama-stanowi-o-sobie
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Kobieta sama wydaje na świat swe potomstwo, sama usuwa się z nim na drugi plan egzystencji, tam gdzie jest spokój i gdzie bez obawy można ustawić kołyskę. Sama w milczącej pokorze karmi i wychowuje dziecko. -Borys Pasternak


Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość - wariatka ta sama. -Jan Twardowski


Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia. -Khalil Gibran


miłość-daje-siebie-i-tylko-siebie-w-niej-wszystko-ę-zawiera-miłość-nic-nie-pochłania-i-nie-da-ę-pochłonąć-gdyż-miłość-samą-miłośą
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Wyb­rała so­bie naj­trud­niej­sze­go wro­ga na świecie... samą siebie. -Majka08


wyb­rała-so­bie-naj­trud­niej­sze­go-wro­ga-na świecie-samą siebie
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Zos­taw mnie samą. Wszys­tko jest kłamstwem. Zos­taw mnie samą. Chcę sa­ma od­kryć prawdę. Zos­taw mnie samą. Nie zasługuję na nic. Zos­taw mnie samą i odejdź... -patka5463


zos­taw-mnie-samą-wszys­tko-jest kłamstwem-zos­taw-mnie-samą-chcę-­-od­kryć-prawdę-zos­taw-mnie-samą-nie-zasługuję-na nic
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Sta­rość, nie miłość przychodzi sama... -qches


sta­rość-nie miłość-przychodzi-sama
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość musi przyjść i odejść sama jak gorączka albo burza. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


miłość-musi-przyjść-i-odejść-sama-jak-gorączka-albo-burza
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba. -K. Nepomucka


miłość-jest-taką-samą-sztuką-jak-malarstwo-czy-rzeźba
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość jest ślepa i sama sobie niedowierzając chwyta się każdego oparcia. -Aleksander Puszkin


miłość-jest-ślepa-i-sama-sobie-niedowierzając-chwyta-ę-każdego-oparcia
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość jest ślepa i sama sobie nie dowierzając, chwyta się każdego oparcia. -Aleksander Puszkin


miłość-jest-ślepa-i-sama-sobie-nie-dowierzając-chwyta-ę-każdego-oparcia
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków. -Milan Kundera


miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
Na miłość Samą W so­bie Cytaty: Miłość jest tajemniczą drogą i rozkoszną potęgą, która nas porywa, gdzie sama chce . -Anonim


miłość-jest-tajemniczą-drogą-i-rozkoszną-potęgą-która-nas-porywa-gdzie-sama-chce