Na nie czeka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na nie czeka Cytaty: Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas. -Ludwik Jerzy Kern
lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
Na nie czeka Cytaty: Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość. -Maria Kuncewiczowa
mężczyzna-cały-dzień-czeka-na-kobietę-kobieta-zaś-cały-dzień-czeka-na-miłość
Na nie czeka Cytaty: Gdyby przyszłość wiedziała co ją czeka, może nigdy by nie nadeszła. -Urszula Zybura
gdyby-przyszłość-wiedziała-co-ją-czeka-może-nigdy-by-nie-nadeszła
Na nie czeka Cytaty: Miłość zaw­sze czeka. Od nie początku, do nie końca. -Tośka_93
miłość-zaw­sze-czeka-od-nie początku-do nie końca
Na nie czeka Cytaty: Chwała człowieka, często na je­go śmierć czeka. -Bujak Bogusław
chwała-człowieka-często-na ­go-śmierć-czeka
Na nie czeka Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Na nie czeka Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Na nie czeka Cytaty: Gdybym wiedział, co mnie czeka - głosowałbym na Nixona. -John Fitzgerald Kennedy
Na nie czeka Cytaty: Kto się waha i czeka ten traci. -Richard Bandler
Na nie czeka Cytaty: Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka. -Thomas A. Edison
wszystko-osiąga-ten-kto-śpieszy-ę-gdy-czeka
Na nie czeka Cytaty: Mroźny poranek Mała si­kor­ka czeka Na śmierć lub życie  -Chemik -a
mroźny-poranek-mała-­kor­ka-czeka-na-śmierć-lub-życie 
Na nie czeka Cytaty: Człowiek, który czeka na odmianę losu, może zacząć od zakasania rękawów. -Garth Henrichs
człowiek-który-czeka-na-odmianę-losu-może-zacząć-od-zakasania-rękawów
Na nie czeka Cytaty: Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza. -Andre Maurois
rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza
Na nie czeka Cytaty: W niebie czeka na mnie miejsce. I nikt go nie zajmie, bo ono jest tylko dla mnie. -Stefan Wyszyński kard
w-niebie-czeka-na-mnie-miejsce-i-nikt-go-nie-zajmie-bo-ono-jest-tylko-dla-mnie
Na nie czeka Cytaty: Sens słowa jest zawsze ten sam, głupie słowo może nabrać nadludzkiej powagi, jeśli padnie w chwili, która na nie czeka. -Maria Kuncewicz
sens-słowa-jest-zawsze-ten-sam-głupie-słowo-może-nabrać-nadludzkiej-powagi-śli-padnie-w-chwili-która-na-nie-czeka
Na nie czeka Cytaty: Okazje są jak wschody słońca. Jeśli czeka się zbyt długo, można je przegapić -William Arthur
okazje-są-jak-wschody-słońca-jeśli-czeka-ę-zbyt-długo-można-przegapić
Na nie czeka Cytaty: Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca, Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. -Juliusz Słowacki
próżno-myśl-geniuszu-świat-cały-pozłaca-na-każdym-szczeblu-życia-rzeczywistość-czeka
Na nie czeka Cytaty: Człowiek najczęściej traktuje życie jak deszcz; czeka aż do momentu, w którym się skończy. -Anonim
człowiek-najczęściej-traktuje-życie-jak-deszcz-czeka-aż-do-momentu-w-którym-ę-skończy
Na nie czeka Cytaty: Śmierć - jedyna kobieta, która czeka na z otwartymi ramionami. Tylko jej na mnie zależy. -Anonim
Śmierć-jedyna-kobieta-która-czeka-na-z-otwartymi-ramionami-tylko-jej-na-mnie-zależy
Na nie czeka Cytaty: Prze­cie sens słowa nie zaw­sze jest ten sam, głupie słowo może nab­rać nad­ludzkiej po­wagi, jeżeli pad­nie w chwi­li, która na nie czeka. -Maria Kuncewiczowa
prze­cie-sens-słowa-nie zaw­sze-jest ten-sam-głupie-słowo-może-nab­rać-nad­ludzkiej-po­wagi-żeli-pad­nie-w chwi­li-która
Na nie czeka Cytaty: Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell
mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka
Na nie czeka Cytaty: Gdy idziesz swą prostą drogą Nie wiesz kto na Ciebie czeka Może to właśnie ta je­dyna Ta naj­praw­dziw­sza miłość. War­to cze­kać opłaca się!  -Mała Mi
gdy-idziesz-swą-prostą-drogą-nie-wiesz-kto-na ciebie-czeka-może-to właśnie- ­dyna-ta-naj­praw­dziw­sza-miłość-war­to-cze­kać
Na nie czeka Cytaty: Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Skąd wiesz, że ta strona do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka? -Elif Shafak
spróbuj-nie-opierać-ę-zmianom-które-napotykasz-na-swojej-drodze-skąd-wiesz-że-strona-do-której-ę-przyzwyczaiłeś-jest-lepsza-od-tej-która
Na nie czeka Cytaty: Nie war­to uciekać przed nieunik­nionym, gdyż wcześniej czy później tra­fia się w miej­sce, gdzie nieunik­nione właśnie przy­było i czeka. -Terry Pratchett
nie-war­to-uciekać-przed-nieunik­nionym-gdyż-wcześniej-czy-później-tra­fia ę-w miej­sce-gdzie-nieunik­nione-właśnie-przy­było
Na nie czeka Cytaty: Człowiek wyższy bywa zawsze pokornym, w granicach Swej wiedzy rozbiera i sądzi, ale poza tymi granicami zawiesza sąd i czeka. -Deotyma
człowiek-wyższy-bywa-zawsze-pokornym-w-granicach-swej-wiedzy-rozbiera-i-sądzi-ale-poza-tymi-granicami-zawiesza-sąd-i-czeka
Na nie czeka Cytaty: Zawsze się na coś czeka, co nie przychodzi. A to, co przychodzi, to najczęściej jest co innego - jest właśnie porażką i klęską oczekiwania - zaprzeczeniem wszelkiej nadziei. -Zofia Nałkowska
zawsze-ę-na-coś-czeka-co-nie-przychodzi-a-to-co-przychodzi-to-najczęściej-jest-co-innego-jest-właśnie-porażką-i-klęską-oczekiwania
Na nie czeka Cytaty: Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
Na nie czeka Cytaty: Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!!  -AgniM
Na nie czeka Cytaty: Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
Na nie czeka Cytaty: ra­zu pew­ne­go py­ta śmierć kto z nas ważniej­sze dla człowieka życie chwi­leczkę zadumało i cicho szepcząc rzekło ja jes­tem a na ciebie człowiek czeka  -jarekkozikowski
ra­zu-pew­ne­go-py­-śmierć-kto-z nas-ważniej­sze-dla-człowieka-życie-chwi­leczkę-zadumało-i-cicho-szepcząc-rzekło-ja-jes­tem-a
Na nie czeka Cytaty: Czy pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? To gorzej niż go oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się innym nie przynosi nadziei? -Marek Hłasko
Na nie czeka Cytaty: Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi. -Dean R. Koontz
Na nie czeka Cytaty: Krzyżując dłonie na klat­ce pier­siowej dos­ko­nale wiem, że nic nie jest w porządku. Miej­sce w którym się zna­lazłam i czas, który choć płynie zbyt szyb­ko nie po­zos­ta­wia na skra­ju sa­mot­ności cienia otuchy, ale pragnę pod­nieść zmęczo­ne po­wieki by posłać ciepły uśmiech oso­bie która na niego czeka. 26.01.2015  -Pechowa_
Na nie czeka Cytaty: kiedyś od­najdę je wszystkie dziś zaczy­nam swoją drogę po­zos­ta­wię po so­bie czystkę za ple­cy rzucę całą trwogę są jak ka­raluchy paskudne gnieżdżą w za­kamar­kach myśli drętwe i brudne jedzą młode w poczwarkach chcę ra­tować je­go resztkę niez­na­jomość lo­su czeka jed­nak prze­kona­na jestem bez su­mienia nie ma człeka   -Papużka
Na nie czeka Cytaty: Dopiero, gdy los zabimba sobie z nas lub czeka nas próba sił, których się boimy, czy im sprostamy, zaczynamy temperować swoje wibratory i pocieszać się, że właśnie my, cisi, strwożeni, pokrzywdzeni, ciężko przestraszeni jesteśmy solą życia. -Zofia Kucówna