Na niebie Cytaty

Na niebie Cytaty: Bochny chle­ba miedziane wśród księżyca na niebie płyną zas­pa­ne w bla­dej krwi poświaty Kon­tu­ry domów i drzew czeszą po­ran­ne niebo nasiąknięte na­siąknięte spo­radycznym deszczem mgłą Jas­kra­wa wstęga żył roz­strze­lona po niebie gra­nato­we słowa i smu­ga jak jęzor wy­lizu­je ziemię. -marka


Na niebie Cytaty: Nieboga Gwiaz­dka mała na niebie błyszczeć sa­ma chciała, tak się rozpychała, że z nieba słońce i księżyc zepchała. A kiedy su­mienie ug­ryzło Niebogę, przep­raszała nis­ko chyląc głowę. W złości o swo­je wdzięki się przewróciła i cały blask straciła. Te­raz na in­nym niebie świętą grywa i myśli Niebo­ga, że będzie szczęśli­wa. -NieBoska


Na niebie Cytaty: W niebie będę zno­wu słyszał. -Ludwig van Beethoven


Na niebie Cytaty: Małżeństwa kojarzą się w niebie. -Anonim


małżeństwa-kojarzą-ę-w-niebie
Na niebie Cytaty: Rzyć w po­piele, choć myśl w niebie. -Mikołaj Rej


rzyć-w po­piele-choć-myśl-w niebie
Na niebie Cytaty: na­der wyczyniam po­za na­mi w niebie mam przechlapane  -Cykam


na­der-wyczyniam-po­za-na­mi-w niebie-mam-przechlapane 
Na niebie Cytaty: Oj­cze nasz! W którymś jest niebie?... -Urszula Zybura


Na niebie Cytaty: Pesymista to ktoś, kto buduje lochy na niebie. -Walther Winchell


pesymista-to-ktoś-kto-buduje-lochy-na-niebie
Na niebie Cytaty: Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi. -Maria Kuncewicz


muzyka-koronę-w-niebie-ale-korzenie-w-ziemi
Na niebie Cytaty: Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. -Jerzy Liebert


zostaniecie-tylko-we-dwoje-bóg-na-niebie-i-ty-na-ziemi
Na niebie Cytaty: Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie! -Adam Mickiewicz


jeśli-zapomnę-o-nich-ty-boże-na-niebie-zapomnij-o-mnie
Na niebie Cytaty: jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam


śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Na niebie Cytaty: bo widzisz w niebie nie ma nic na po­kaz, ni do uk­ry­cia też  -Cykam


bo widzisz-w niebie-nie- nic-na po­kaz-do-uk­ry­cia-też 
Na niebie Cytaty: Lepiej rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding


lepiej-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Na niebie Cytaty: Żarówki na niebie, za­pal­ne przez aniołów. Drogą do szczęścia. -cytlopka


Żarówki-na niebie-za­pal­ne-przez-aniołów-drogą-do szczęścia
Na niebie Cytaty: Ze wszys­tkich gwiazd na niebie pragnęłam całować Two­je Łzy.... -Aroza


ze wszys­tkich-gwiazd-na niebie-pragnęłam-całować-two­-Łzy
Na niebie Cytaty: za­biera szczęście by od­dać Ci je w Niebie pre­zent na wieki...   -Natuuś


za­biera-szczęście-by-od­dać-ci  w niebie-pre­zent-na wieki- 
Na niebie Cytaty: Słońce na niebie przyk­ryły sza­re chmury zlękniony motyl  -to_tylko_łzy


słoń-na niebie-przyk­ryły-sza­re-chmury-zlękniony-motyl