Na od­po­wie­dzi Cytaty

Na od­po­wie­dzi Cytaty: Przes­tań cze­kać. Brak od­po­wie­dzi to też odpowiedź. -respirer


przes­ń-cze­kać-brak od­po­wie­dzi-to też-odpowiedź
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Śmiać się praw­dzi­wie umieją tyl­ko ludzie poważni. -Horacy Safrin


Śmiać ę-praw­dzi­wie-umieją-tyl­ko-ludzie-poważ
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Kto umie się og­ra­niczyć, jest praw­dzi­wie bogaty. -Lao Cy


kto-umie ę-og­ra­niczyć-jest praw­dzi­wie-bogaty
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość?  -Aleksandra_Czarna


dzi­siaj-za­daję-so­bie-py­tanie-czym-właś­wie-jest miłość 
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią. -Krio


praw­dzi­wie-kochać-można-­dynie-to-cze­go-jest ę-częśą
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Gdy praw­dzi­wie się kocha, nic nie jest poświęceniem. -Papillondenuit


gdy-praw­dzi­wie ę-kocha-nic-nie jest poświęceniem
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Kiedy nie ma dob­rej od­po­wie­dzi na py­tanie, po­zos­ta­je od­po­wiedź szczera. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Na od­po­wie­dzi Cytaty: Praw­dzi­wie wiel­ki mąż po­winien zacho­wać ser­ce dziecka. -Mencjusz


praw­dzi­wie-wiel­ki-mąż-po­winien-zacho­wać-ser­-dziecka
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a 


Na od­po­wie­dzi Cytaty: Praw­dzi­wie sza­nuje władcę ten, kto mu mówi o tym, co trudne. -Mencjusz


praw­dzi­wie-sza­nuje-władcę-ten-kto-mu mówi-o tym-co trudne
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Ateizm często po­kazu­je nam, że wie­rzy­my nie w Bo­ga praw­dzi­wego, a w bożka. -Józef Stanisław Tischner


ateizm-często-po­kazu­-nam-że wie­rzy­my-nie w bo­ga-praw­dzi­wego-a w bożka
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan


ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Na od­po­wie­dzi Cytaty: By praw­dzi­wie poz­nać smak życia, mu­sisz skoszto­wać go w każdym punkcie. -bloodymery


by praw­dzi­wie-poz­nać-smak-życia-mu­sisz-skoszto­wać-go w każdym-punkcie
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Is­tnieje jed­nak py­tanie, na które nie ma od­po­wie­dzi, miano­wicie:


is­tnieje-jed­nak-py­tanie-na które-nie  od­po­wie­dzi-miano­wicie-co-to jest śmierć
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Diabeł wie, ile nienor­malności sie­dzi cza­sem w ge­niu­szu i na odwrót. -Stanisław Lem


diabeł-wie-ile-nienor­malnoś-sie­dzi-cza­sem-w ge­niu­szu-i na odwrót
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Głupie od­po­wie­dzi nieko­nie­cznie wy­nikają z głupich py­tań, ale zaw­sze - z głupoty. -Władysław Grzeszczyk


głupie-od­po­wie­dzi-nieko­nie­cznie-wy­nikają-z głupich-py­ń-ale-zaw­sze- z głupoty
Na od­po­wie­dzi Cytaty: Praw­dzi­wie opłaki­wać czyjąś śmierć to zat­roszczyć się o tych, których on pozostawił. -Edmund Burke


praw­dzi­wie-opłaki­wać-czyjąś-śmierć-to zat­roszczyć ę-o tych-których-on pozostawił