Na parapecie żal Cytaty

Na parapecie żal Cytaty: mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment  -dooorotis


Na parapecie żal Cytaty: Nikt nie dos­trze­gał mo­jego bólu , moich smut­nych oczu a ja tak bar­dzo chciałam krzyczeć... Po­mocy , umieram bez mo­jej miłości !  Próbo­wałam go zat­rzy­mać błagając zeszłam do po­ziomu po­niżenia... Nic nie po­mogło... po­zos­tał żal , nieopi­sany żal i py­tanie co da­lej ?  -aura69


Na parapecie żal Cytaty: Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. -Ignacy Krasicki


Na parapecie żal Cytaty: Jakże żal zmarłych - niezapomnianych. -Talmud


jakże-żal-zmarłych- niezapomnianych
Na parapecie żal Cytaty: Po nie­szczęściu trud­ny żal. -Ezop


po nie­szczęściu-trud­ny-żal
Na parapecie żal Cytaty: Nie lubię ludzi, których mi żal. -Margaret Mitchell


Na parapecie żal Cytaty: Szaleństwo trwa krótko, żal długo. -Friedrich Schiller


Na parapecie żal Cytaty: Kto sieje żal, będzie zbierał gniew. -Seneka


kto-sieje-żal-będzie-zbierał-gniew
Na parapecie żal Cytaty: kiedy od­wie­dzasz mnie we śnie słyszę jak rosną mi wiersze które da­no mi za­miast skrzydeł żeby przet­rwać najgłuchszą ciszę cza­sem skrzy­pią zna­jomą melodią roz­pie­szcza­ne twoją dłonią poręcze zos­ta­wiam ci księżyc w oknie i gwiaz­dy na parapecie po­dob­no śnią się najpiękniej ci których tęskno­ta kołysze  -giulietka


Na parapecie żal Cytaty: Góralu, czy nie jest ci żal / Odchodzić od stron ojczystych? -Michał Bałucki


góralu-czy-nie-jest-żal-odchodzić-od-stron-ojczystych
Na parapecie żal Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście


uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
Na parapecie żal Cytaty: Żal, jeśli człowieczeństwo jest tylko cienką powłoką dla bestii. -Anonim


Żal-śli-człowieczeństwo-jest-tylko-cienką-powłoką-dla-bestii
Na parapecie żal Cytaty: W kar­teczki zabawa w wa­zie ster­ta pomysłów ciałem i py­taniami okryta Tlą się świece na parapecie ktoś kar­tkę swą wybierze być może po­całunek złoży al­bo skra­wek siebie otworzy Wi­no już rozlane każdy cze­ka w na­pięciu na swo­je zadanie wa­za pus­tka­mi zaczy­na świecić słoneczny po­ranek zdążył nas przy­jem­nością oplecić  -taktojax


Na parapecie żal Cytaty: Wspar­cie duchowe Zmień żal na bar­wy tęczy Opanowanie Krys­ty­na Sz. 30.03.2015r. -krysta


wspar­cie-duchowe-zmień-żal-na bar­wy-tęczy-opanowanie-krys­ty­na-sz-30032015r
Na parapecie żal Cytaty: CZA­SEM O BY­LE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. -Konstanty Ildefons Gałczyński


cza­sem-o by­le-cieŃ-czŁowiek-ma Żal-do czŁowieka-a-Życie-jak-osioŁ-ucieka
Na parapecie żal Cytaty: Daj ujście w słowach: bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie. -William Shakespeare


daj-ujście-w-słowach-bezgłośny-żal-będzie-drążyć-ę-szeptem-aż-serce-pęknie
Na parapecie żal Cytaty: Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość, trzeba ją z kimś podzielić. -Mark Twain


Żal-wystarcza-sam-sobie-ale-aby-osiągnąć-prawdziwą-radość-trzeba-ją-z-kimś-podzielić
Na parapecie żal Cytaty: Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość trzeba ją z kimś podzielić. -Mark Twain


Żal-wystarcza-sam-sobie-ale-aby-osiągnąć-prawdziwą-radość-trzeba-ją-z-kimś-podzielić