Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty

Go to Gemtracks
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: słowa mają w so­bie pus­te miejsca  -szpulka
słowa-mają-w so­bie-pus­te-miejsca 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Cor­pus de­lic­ta - roz­koszne ciało. -Julian Tuwim
cor­pus-de­lic­- roz­koszne-ciało
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Czy­je ser­ce jest pus­te, te­go us­ta słów pełne. -Karl Kraus
czy­-ser­-jest pus­te-te­go-us­-słów-pełne
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy. -Karl Kraus
do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: pus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­ni - czas idealny  -Maverick123
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Naj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­ta kieszeń. -Janusz Białecki
naj­ęższą-rzeczą-na świecie-jest pus­-kieszeń
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ... -Rafik
marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka -  Wniebowstąpienie. -fyrfle
młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka- -wniebowstąpienie
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Wzniesienia są pus­te o per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zont. -Starlight
wzniesienia-są pus­te-o per­spek­tywę-i pełniej­sze-o ho­ry­zont
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą. -tkaczu32
tęsknie-za tobą-tak-jak pus­ty­nia-za wodą
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: pus­te kalorie cechują war­tości fi bier­ny budulec  -Cykam
pus­te-kalorie-cechują-war­toś-fi-bier­ny-budulec 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: W miłości two­jej tonę Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie  -Monowasure
w miłoś-two­jej-ę-za­pach-na po­duszce-i pus­ty-ku­bek-po kawie 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Zapracowani Sy­cimy wciąż pus­tkę kont Umy­ka życie  -fyrfle
zapracowani-sy­cimy-wciąż-pus­tkę-kont-umy­ka-życie 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka. -Bogdański
za ok­nem- sza­ro-w ser­cu- pus­to-nadziei - nie -wrak człowieka
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka
pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Są ta­kie słowa, które od­bi­jają się pus­tym echem... -efa198711
są ­kie-słowa-które-od­bi­jają ę-pus­tym-echem
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście
uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: ni­cość jest przytłaczająca, wiel­ka pus­tka od początku, aż do końca.. -AmaRathXxX
­cość-jest przytłaczająca-wiel­ka-pus­tka-od początku-aż do końca
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Pus­te wor­ki na­dyma wiatr, bez­myślnych ludzi - próżność. -Sokrates
pus­te-wor­ki-na­dyma-wiatr-bez­myślnych-ludzi- próżność
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Już tam pus­tki w ser­cu, gdzie na języ­ku szczebiotliwość. -Artur Balsam
już-tam-pus­tki-w ser­cu-gdzie-na języ­ku-szczebiotliwość
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliwe
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Kle­piący się w czoło od­naj­dują pus­te dźwięki. 012  -wdech
kle­piący ę-w czoło-od­naj­dują-pus­te-dźwięki-012 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga. -Waldemar Łysiak
kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: spełnij pragnienie wy­lewając je nie lzy szcze­ra pus­tka lśni  -Cykam
spełnij-pragnienie-wy­lewając- nie lzy-szcze­ra-pus­tka-lś 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Pogrążał się w płyn­nej pus­tce. W ni­cości bez marzeń. -Ángela Becerra
pogrążał ę-w płyn­nej-pus­tce-w ­coś-bez-marzeń
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: niena­syco­ny poranek gdy noc łóżko opuszcza łas­kocząc de­likat­ne myśli ni szep­tu nie kładzie na wrażli­we uszko tyl­ko wzro­kiem odprowadza ni­by powolutku ubiera w tęsknoty pier­wsze pro­mienie słońca wznieca pragnienia krwią krąży gorącą a gdy będę senna proszę kochaj mnie milczeniem mo­ja dobranocko kwi­li ciało kwi­li dusza  -Papużka
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt
gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Kar­to­teki po­licyj­ne są często naszą je­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelności. -Milan Kundera
kar­to­teki-po­licyj­ne-są często-naszą-­dyną-prze­pus­tką-do nieśmiertelnoś
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: nie jes­tem samotny płowe ziar­na pus­ty­ni zaw­sze krzyczą  -waszcudnyswiat
nie jes­tem-samotny-płowe-ziar­na-pus­ty­-zaw­sze-krzyczą 
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Smut­ne, lecz by­wa tak- niektórym tęskno­ta pus­tkę wypełnia. Cris 14.06.2016r. -Cris
smut­ne-lecz-by­wa-tak-niektórym-tęskno­-pus­tkę-wypełnia-cris-14062016r
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin
ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Chwi­le nie wys­tar­czają, by wy­pełnić pus­tkę po­między nimi. -Alfa Centauri
chwi­-nie wys­tar­czają-by wy­pełć-pus­tkę-po­między-nimi
Na pus­ty­ni I gorąca Cytaty: Pus­tkę wypełnia Wszys­tkich bez­sennych nocy Cisza wiecznością 24.08.15  -Lola_♡
pus­tkę-wypełnia-wszys­tkich-bez­sennych-nocy-cisza-wiecznośą-240815