Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty

Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Tak jak na po­lu wal­ki nie te­go człowieka Mam za naj­dziel­niej­sze­go, co najgłośniej szczeka, Tak sa­mo i po­bożność szczerą w ser­cu kryje Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca so­bie szyję!  -Molier


Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia. -Papużka


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Sława jest sumą niepo­rozu­mień, ja­kie zbierają się wokół no­wego nazwiska. -Rainer Maria Rilke


sława-jest sumą-niepo­rozu­mień-ja­kie-zbierają ę-wokół-no­wego-nazwiska
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Najgłośniej o by­ciu na dnie krzyczą ci w brodziku. -never


najgłośniej-o by­ciu-na dnie-krzyczą- w brodziku
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: ****** *** ...mów do mnie szeptem... ...szept prze­mawia najgłośniej... ****** ***  -Bożena BAJA


Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Człowiek najgłośniej wydziera się w pieluszkach. Potem stopniowo spuszcza z tonu. -Anonim


człowiek-najgłośniej-wydziera-ę-w-pieluszkach-potem-stopniowo-spuszcza-z-tonu
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Znamienne, że ten kto najgłośniej domaga się swobody - nie bardzo chętnie ją znosi. -Philip Chesterfield


znamienne-że-ten-kto-najgłośniej-domaga-ę-swobody-nie-bardzo-chętnie-ją-znosi
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller


pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller


po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: cza­ruje fiołek jak ma­gik na tej scenie w To­bie się schowal  -Cykam


cza­ruje-fiołek-jak-­gik-na tej scenie-w-to­bie ę-schowal 
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie. -Krzysztof Wysocki


siądź-w-pierwszym-rzędzie-życia-będziesz-lepiej-widział-co-ę-dzieje-na-scenie
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli. -Nieszczęście


naj­smut­niej­sza-życiowa-praw­da-żaden-na­wet-najgłośniej­szy-krzyk-nie jest w sta­nie-zagłuszyć-myśli
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: By zag­rać przedstawienie nie trze­ba grać na scenie, nie uczyć się ro­li - żyć jak Bóg pozwoli. -ZaszokowanA


by zag­rać-przedstawienie-nie-trze­ba-grać-na scenie-nie-uczyć ę-ro­li-żyć-jak bóg-pozwoli
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski


wszyscy-mężczyź-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski


wszyscy-ludzie-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Na scenie Zbierają Najgłośniej­sze Cytaty: Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada - powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. -William Shakespeare