Na stojąco Owacje Cytaty

Na stojąco Owacje Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Na stojąco Owacje Cytaty: Cisza, ja­ka nastąpiła, była niczym ok­laski na stojąco. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Na stojąco Owacje Cytaty: O miłości mówi się po­ważnie, naj­le­piej na stojąco. -daniello


o miłoś-mówi ę-po­ważnie-naj­­piej-na stojąco
Na stojąco Owacje Cytaty: Prze­mawiając w sa­li, w której nie ma krzeseł, zaw­sze możesz liczyć na owac­je na stojąco. -nicola-57


prze­mawiając-w ­li-w której nie  krzeseł-zaw­sze-możesz-liczyć-na owac­-na stojąco