Na wa­liz­kach Cytaty

Na wa­liz­kach Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


Na wa­liz­kach Cytaty: Chciała jeździć po świecie, a na­wet wa­liz­ki nie miała.. -MalinowaMarta


chciała-ździć-po świecie-a na­wet-wa­liz­ki-nie miała
Na wa­liz­kach Cytaty: Ba­gaż można opi­sać ja­ko skrzyżowa­nie wa­liz­ki z ma­niakal­nym mordercą. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Na wa­liz­kach Cytaty: po­liż mnie po li­lii szyi po pąs policzka połaś się poa tri­vialis po łebkach po łydkach ogrodniku al­bo cho­ciaż psie ogrodnika  -liliowięc


po­liż-mnie-po li­lii-szyi-po-pąs-policzka-połaś ę-poa-tri­vialis-po łebkach-po-łydkach-ogrodniku-al­bo-cho­ciaż-psie-ogrodnika 
Na wa­liz­kach Cytaty: To­warzysze, jechałem czer­wo­nym tram­wa­jem soc­ja­liz­mu aż do przys­tanku


Na wa­liz­kach Cytaty: Na wielu biur­kach stoją te­lefo­ny zadufania. -Włodzimierz Scisłowski


Na wa­liz­kach Cytaty: W muszel­kach Twoich dłoni ocean śpi stłumiony... -Grzegorz Turnau


w muszel­kach-twoich-dłoni-ocean-śpi-stłumiony
Na wa­liz­kach Cytaty:


ja-ja też-szu­kałam-szu­kałam cze­goś-real­ne­go-w tym-świecie-i dla-mnie-dla mnie-tym-czymś-było-ciepło-two­jej-dłoni
Na wa­liz­kach Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
Na wa­liz­kach Cytaty: Co nam po pew­nych kro­kach, gdy mos­ty są kruche?  -Archanioł


co nam-po pew­nych-kro­kach-gdy-mos­ty-są kruche 
Na wa­liz­kach Cytaty: Królo­wie na mar­kach poczto­wych są zaw­sze przystojni. -Henryk Ferdynand Kaden


królo­wie-na mar­kach-poczto­wych-są zaw­sze-przystojni
Na wa­liz­kach Cytaty: Podzi­wiaj­cie je­go trudy: w dwóch li­nij­kach - ile nudy!  -Jan Czarny


podzi­wiaj­cie-­go-trudy-w-dwóch-li­nij­kach- ile-nudy 
Na wa­liz­kach Cytaty: Czar­na cisza ocze­kiwa­nia liczo­na w set­kach godzin. -MistrzyniPióra


czar­na-cisza-ocze­kiwa­nia-liczo­na-w set­kach-godzin
Na wa­liz­kach Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Na wa­liz­kach Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Na wa­liz­kach Cytaty: Kąpiel w płat­kach róż Zmysły ku­si słod­ki smak Dar, głos natury K.A.Sz. 20.08.2015r. -Cris


kąpiel-w płat­kach-róż-zmysły-ku­-słod­ki-smak-dar-głos-natury-kasz-20082015r
Na wa­liz­kach Cytaty: Chodząc ziemią naj­star­szą depczę po epo­kach, po krze­mien­nych toporkach. -Krzysztof Kamil Baczyński


chodząc-ziemią-naj­star­szą-depczę-po-epo­kach-po krze­mien­nych-toporkach
Na wa­liz­kach Cytaty: Na des­kach między­naro­dowej sce­ny Pu­tin z Obamą tańczą tan­go przy dźwiękach Makareny. -Kojak


na ­kach-między­naro­dowej-sce­ny-pu­tin-z obamą-ńczą-tan­go-przy-dźwiękach-makareny