Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty

Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej. -Ryszard Kapuściński


człowiek-może-sam-dla-siebie-stać ę-­kim-kłopo­tem-że już-nie wys­tar­czy-mu cza­su-na zaj­mo­wanie ę-czymś-więcej
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: To co spra­wia mi naj­wiecej przy­jem­nosci w wys­te­powa­niu to da­wanie ludziom ra­dos­ci. Zwyk­le wy­wola­nie us­mie­chu na czy­jejs twarzy znaczy dla mnie wiecej niz wszys­tko inne. -Michael Jackson


Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa... -daniello


Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Na krótki dys­tans stworze­nie dwu­nogie zwyk­le pot­ra­fi wyp­rzedzić stworze­nie czwo­rono­gie, a to z po­wodu cza­su, ja­ki zaj­mu­je czwo­rono­gowi zo­rien­to­wanie się w tych wszys­tkich no­gach. Jest to fakt bez wątpienia praw­dzi­wy, choć niez­byt pow­szechnie znany. -Terry Pratchett


Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Jeśli zaj­mu­je cię tyl­ko to, co wkładasz do brzucha, nie jes­teś wart więcej niż to, co wychodzi z two­jego brzucha. -Ali Ibn Abi Talib


jeśli-zaj­mu­-ę-tyl­ko-to-co wkładasz-do brzucha-nie jes­teś-wart-więcej-ż-to-co wychodzi-z two­jego-brzucha
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński


chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Jestem tylko wędrowcem, pielgrzymem na ziemskim padole! Czy jesteście czymś więcej? -Johann Wolfgang Goethe


jestem-tylko-wędrowcem-pielgrzymem-na-ziemskim-padole-czy-jesteście-czymś-więcej
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. -Jostein Gaarder


dla-dzieci-świat-i-wszystko-co-ę-w-nim-znajduje-jest-czymś-nowym-czymś-co-budzi-zdziwienie
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Tylko niewiele dyskusji jest czymś więcej niż debatami między trywialnością i głupotą. -Mikołaj Gomez Davilla


tylko-niewiele-dyskusji-jest-czymś-więcej-ż-debatami-między-trywialnośą-i-głupotą
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. -Soren Aabye Kierkegaard


człowiek-zawsze-czuje-ę-czymś-więcej-ż-tym-co-osiągnął-więc-cokolwiek-by-osiągnął-w-niczym-nie-może-znaleźć-ukojenia-zadowolenia
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Satanizm, o ile był czymś więcej niż afektacją, stanowił próbę wejścia do religii tylnymi drzwiami. -Thomas Stearns Eliot


satanizm-o-ile-był-czymś-więcej-ż-afektacją-stanowił-próbę-wejścia-do-religii-tylnymi-drzwiami
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Zam­rze kiedyś re­ligia, fi­lozo­fia i sztu­ka, płynące z jed­ne­go źródła: Ta­jem­ni­cy Is­tnienia, której od­czu­wanie i poj­mo­wanie sta­nie się niewy­god­ne dla społecznie dos­ko­nałego, zmecha­nizo­wane­go człowieka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej, ale jest to w sumie bardzo ciężka robota. -Jane Fonda


kobieta-może-być-żoną-matką-i-jeszcze-czymś-więcej-ale-jest-to-w-sumie-bardzo-ężka-robota
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. -Albert Camus


rzecz-prosta-że-prawdziwa-miłość-jest-czymś-wyjątkowym-zdarza-ę-mniej-więcej-dwa-albo-trzy-razy-na-wiek-poza-tym-jest-próżność-lub-nuda
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Sen­sem życia jest da­wanie. - Na­pis przy źródle w górach:


sen­sem-życia-jest da­wanie- na­pis-przy-źródle-w górach-pros­te-jest mo­-za­danie-da­wanie-dawanie 
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Umieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym. -George Santayana


umieranie-jest-czymś-nieco-obrzydliwym-tak-jak-rodzenie-ę-czymś-nieco-śmiesznym
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą. -Zsa Zsa Gabor


ame­ryka­nin-zaj­mu­ ę-pracą-a w wol­nych-chwi­lach-ko­bieta­mi-włoch zaj­mu­ ę-ko­bieta­mi-a w wol­nych-chwi­lach-pracą
Na zaj­mo­wanie się Czymś Więcej Cytaty: Nie czcimy już rzek jako bóstw, ale zawsze jeszcze są czymś więcej niż drogami spławnymi lub urozmaiceniem krajobrazu. -Anna Kowalska


nie-czcimy-już-rzek-jako-bóstw-ale-zawsze-jeszcze-są-czymś-więcej-ż-drogami-spławnymi-lub-urozmaiceniem-krajobrazu