Na­dal I są zimne Cytaty

Na­dal I są zimne Cytaty: Pod łóżko cho­wałem swo­je złe wspom­nienia...leżą tam na­dal i są zimne. Często w nieświado­mie w no­cy mo­ja ręką zsu­wa się w ich kierunku. Budzę się wte­dy prze­siąknięty gorącym po­tem rozczarowań. -Yankes


Na­dal I są zimne Cytaty: Co ro­bi nek­ro­fil ? Dmucha na zimne  -bystry.76


co ro­bi-nek­ro­fil-dmucha-na zimne 
Na­dal I są zimne Cytaty: Artystyczne są tylko zimne ekstazy. -Tomasz Mann


artystyczne-są-tylko-zimne-ekstazy
Na­dal I są zimne Cytaty: Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


pozwól-mówić-sercu-a-słowa-same-ę-znajdą-tylko-serce-trafia-do-serc-nie-zimne-rozumowanie
Na­dal I są zimne Cytaty: Jak pył, co dmucha na zimne. I jak ptak, co stuka wciąż w inne. Drzewo. -Miss Discovery


jak-pył-co dmucha-na-zimne-i-jak ptak-co stuka-wciąż-w inne-drzewo
Na­dal I są zimne Cytaty: Po pow­ro­cie z pra­cy zauważyłem kar­tkę na lodówce: „Wszys­tko na nic. Nie zniosę te­go już. Wra­cam do mat­ki ”. Ot­worzyłem lodówkę, … światło się za­paliło, … pi­wo było zimne. O czym do cho­lery ona mówi?  -Tsanyo


Na­dal I są zimne Cytaty: Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ  -samothnick


Na­dal I są zimne Cytaty: Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało. -Jan Twardowski


Na­dal I są zimne Cytaty: * * * a co jeśli na­dal cię kocham ?  -Nieistniejąca


Na­dal I są zimne Cytaty: Krzyżacy na­dal is­tnieją. 01.07.2016r. -Emilia Szumiło


Na­dal I są zimne Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Na­dal I są zimne Cytaty: Krytycy to jednonodzy teoretycy skoku w dal. -Harold Pinter


krytycy-to-jednonodzy-teoretycy-skoku-w-dal
Na­dal I są zimne Cytaty: Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡


mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
Na­dal I są zimne Cytaty: Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal. -Heinrich Heine


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
Na­dal I są zimne Cytaty: O, gdy­byś mil­czał! Byłbyś na­dal filozofem. -Boecjusz


o gdy­byś-mil­czał-byłbyś-na­dal-filozofem
Na­dal I są zimne Cytaty: Człowiek bliższy ci, czy dal­szy - każdy miłości warty!  -Devin


człowiek-bliższy-czy-dal­szy- każdy-miłoś-warty 
Na­dal I są zimne Cytaty: Na­dal krzyczysz prze­ze mnie choć niełatwo to z Ciebie wyciągnąć. -bystry.76


na­dal-krzyczysz-prze­ze-mnie-choć-niełatwo-to-z ciebie-wyciągnąć
Na­dal I są zimne Cytaty: Cza­sem jest już za późno na dal­sze zas­ta­nowienia . -Chemicals


cza­sem-jest już-za późno-na dal­sze-zas­­nowienia