Na­dal Cytaty

Na­dal Cytaty: Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ  -samothnick


Na­dal Cytaty: Krzyżacy na­dal is­tnieją. 01.07.2016r. -Emilia Szumiło


Na­dal Cytaty: * * * a co jeśli na­dal cię kocham ?  -Nieistniejąca


Na­dal Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Na­dal Cytaty: Krytycy to jednonodzy teoretycy skoku w dal. -Harold Pinter


krytycy-to-jednonodzy-teoretycy-skoku-w-dal
Na­dal Cytaty: Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡


mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
Na­dal Cytaty: O, gdy­byś mil­czał! Byłbyś na­dal filozofem. -Boecjusz


o gdy­byś-mil­czał-byłbyś-na­dal-filozofem
Na­dal Cytaty: Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal. -Heinrich Heine


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
Na­dal Cytaty: Na­dal krzyczysz prze­ze mnie choć niełatwo to z Ciebie wyciągnąć. -bystry.76


na­dal-krzyczysz-prze­ze-mnie-choć-niełatwo-to-z ciebie-wyciągnąć
Na­dal Cytaty: Człowiek bliższy ci, czy dal­szy - każdy miłości warty!  -Devin


człowiek-bliższy-czy-dal­szy- każdy-miłoś-warty 
Na­dal Cytaty: Dlacze­go na­dal bo­li, sko­ro już nie ma to naj­mniej­sze­go znaczenia?  -wonderful348


dlacze­go-na­dal-bo­li-sko­ro-już-nie  to naj­mniej­sze­go-znaczenia 
Na­dal Cytaty: nasze drogi na­dal skrzyżowane dni wy­sokiego ciśnienia. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


nasze-drogi-na­dal-skrzyżowane-dni-wy­sokiego-śnienia-®-by mrs-vercetti 
Na­dal Cytaty: 29 lat... a ja na­dal nie odróżniam


29 lat-a ja na­dal-nie odróżniam-pchać-od ągnij-i-przyrżnęłam-w drzwi-ałć 
Na­dal Cytaty: Skan­dal by­wa tym głośniej­szy, im ciszej się o nim mówi. -Zbigniew Hołodiuk


skan­dal-by­wa-tym-głośniej­szy-im ciszej ę-o nim-mówi
Na­dal Cytaty: Cza­sem jest już za późno na dal­sze zas­ta­nowienia . -Chemicals


cza­sem-jest już-za późno-na dal­sze-zas­­nowienia
Na­dal Cytaty: Po­kutą sta­je się niekiedy ko­nie­czność dal­sze­go grzeszenia. -Aleksander Kumor


po­kutą-sta­ ę-niekiedy-ko­nie­czność-dal­sze­go-grzeszenia
Na­dal Cytaty: Do­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła. -Nicholas Sparks


do­tyk-jej-dłoni-na­dal-przy­pomi­nał-muśęcie-anioła
Na­dal Cytaty: jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13


jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia