Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty

Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa. Życie złudze­niami jeszcze gorsze. -Barbara Rosiek


trzeźwość-by­wa-ob­rzyd­li­wa-Życie złudze­niami-jeszcze-gorsze
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty:


co-za cza­sy-by człowiek-na człowieka-do­nosił-człowieko­wi- to skarżypyc­two-i ob­rzyd­lis­two-~ pa­weł-rychlica 
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Na samą myśl o woj­nie dos­taję drga­wek ob­rzyd­li­wej nu­dy. Małość te­go, dla cze­go by można zginąć, prze­raża mnie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


na samą-myśl-o woj­nie-­taję-drga­wek-ob­rzyd­li­wej-nu­dy-małość te­go-dla-cze­go-by można-zginąć-prze­raża-mnie
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: kra­job­ra­zem Twe­go ciała podążam jak wędrowiec ry­sując szlak pożąda­niem i ekstazą  -czasem_wciskam_escape


kra­job­ra­zem-twe­go-ciała-podążam-jak wędrowiec-ry­sując-szlak-pożąda­niem-i ekstazą 
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Krew­ni są jak piękny, górski kra­job­raz: naj­lep­sze wrażenie czy­nią z daleka. -Jean Gabin


krew­-są jak piękny-górski-kra­job­raz-naj­lep­sze-wrażenie-czy­ą-z daleka
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron


nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Jeśli ktoś nie pił ta­niego wi­na, to dla mnie jest po­dej­rza­ny. Bo al­bo był wycho­wany w ja­kimś ob­rzyd­li­wym luk­su­sie i nie zna życia, al­bo nig­dy nie był młody. -Stefan Niesiołowski


Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Jadę po­ciągiem. Za ok­nem sza­ry kra­job­raz. W wa­gonie na­pisy: Nie pluć. Nie wychy­lać się. Nie prze­wozić na­bitej broni. Nudno. -Janusz Osęka


jadę-po­ągiem-za ok­nem-sza­ry-kra­job­raz-w wa­gonie-na­pisy-nie-pluć-nie wychy­ć-ę-nie prze­wozić-na­bitej-broni-nudno
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Uśmie­chasz się lu­bieżnie Gdy ma­luję na Twoich ustach Kra­job­ra­zy moich marzeń Spa­ceru­jemy ko­rytarza­mi Wschodów i zachodów Prag­nień - par­kiem snów Nie mów proszę - nic Zos­tańmy tu bez­praw­nie Przez chwilę…. To fi­nał już  -JaiTy


Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Łat­wiej o beczkę niż o Diogenesa. -Jan Czarny


Łat­wiej-o beczkę-ż-o diogenesa
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Miłość najłat­wiej złowić w sieć radości. -Ali Ibn Abi Talib


miłość-najłat­wiej-złowić-w sieć-radoś
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut


Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­da w oko  -onejka


mi­ja­nie ę-z prawdą-łat­wiej-wpa­da-w oko 
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody  -Urszula Zybura


Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować. -Bogusław Wojnar


im większy-cel-w życiu-tym-łat­wiej-spudłować
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Łat­wiej pop­ra­wić życiorys niż życie. -Cyprian Czernik


Łat­wiej-pop­ra­wić-życiorys-ż-życie
Na­job­rzyd­li­wiej Cytaty: Próżne­mu łat­wiej wznieść się po­nad tłum. -Dominik Opolski


próżne­mu-łat­wiej-wznieść ę-po­nad-tłum