Na­leży Cytaty

Na­leży Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle


jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Na­leży Cytaty: Kiedy za­leży Ci na ko­biecie, nieraz na­leży porzu­cić pier­wotną, zwierzęcą stronę włas­ne­go siebie. -qches


kiedy-za­ży-ci na ko­biecie-nieraz-na­ży-porzu­ć-pier­wotną-zwierzęcą-stronę-włas­ne­go-siebie
Na­leży Cytaty: Wiele za­leży od niezależności. -Piotr Szreniawski


Na­leży Cytaty: W winie leży prawda. -Alkajos z Mityleny


Na­leży Cytaty: U podstaw sukcesu leży rezygnacja. -Anonim


u-podstaw-sukcesu-ży-rezygnacja
Na­leży Cytaty: Nie po­ruszaj te­go, co leży w spokoju. -Salustiusz


nie-po­ruszaj-te­go-co ży-w spokoju
Na­leży Cytaty: W naturze rzeczy nie leży doskonałość. -Janina Ipohorska


Na­leży Cytaty: Polityk: On niby wierzy, że stoi co leży. -Józef Bułatowicz


Na­leży Cytaty: Od te­go co masz, za­leży za ko­go mieć cię będą. -Petroniusz Arbiter


od te­go-co masz-za­ży-za ko­go-mieć-ę-będą
Na­leży Cytaty: Nie poruszaj tego co leży w spokoju. -Salustiusz


nie-poruszaj-tego-co-ży-w-spokoju
Na­leży Cytaty: Na­leży do­dać siebie do te­go, co się zastaje. -Paul Ambroise Valéry


Na­leży Cytaty: Nie na­leży prze­mil­czać racji. -Eurypides


nie-na­ży-prze­mil­czać-racji
Na­leży Cytaty: Podzi­wiać na­leży czy­ny, a nie słowa. -Demokryt


podzi­wiać-na­ży-czy­ny-a nie słowa
Na­leży Cytaty: Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać. -Horacy


są gra­nice-których-nie na­ży-przekraczać
Na­leży Cytaty: Nie wszys­tko co rośnie, na­leży strzyc. -Koźma Prutkow


nie-wszys­tko-co rośnie-na­ży-strzyc
Na­leży Cytaty: Ar­gu­mentów nie na­leży liczyć, lecz ważyć. -Cyceron


ar­gu­mentów-nie na­ży-liczyć-lecz-ważyć
Na­leży Cytaty: To, co chcesz na­rodzić, za­leży także od te­go, z kim spałeś. -Jan Cybis


to-co chcesz-na­rodzić-za­ży-także-od te­go-z kim-spałeś
Na­leży Cytaty: Na nagrobku: Tu leży N. N. , który za życia robił to samo. -Anonim


na-nagrobku-tu-ży-n-n-który-za-życia-robił-to-samo