Na­mi Władzę Cytaty

Na­mi Władzę Cytaty: Wiado­mości z Krakowa: Po meczu Cra­covii z Wisłą władze mias­ta doszli do wnios­ku, że ra­ce i środ­ki pi­rotechniczne mu­siały zos­tać wniesione z zewnątrz. Czy do tej po­ry władze myślały, że ra­ce rosną na trybunach?  -Tsanyo


Na­mi Władzę Cytaty: Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą. -Bartłomiej Guzik


lider-to-nie-jest-osoba-która-władzę-nad-innymi-lider-to-osoba-która-sprawia-że-inni-odzyskują-władzę-nad-sobą
Na­mi Władzę Cytaty: Każdy despota czujnie dźwiga awą władzę. -Anonim


każdy-despota-czujnie-dźwiga-awą-władzę
Na­mi Władzę Cytaty: Rzadko kto walczy o władzę nad sobą. -Urszula Zybura


rzadko-kto-walczy-o-władzę-nad-sobą
Na­mi Władzę Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli


Na­mi Władzę Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Na­mi Władzę Cytaty: Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. -George Orwell


kto-kontroluje-przeszłość-ten-władzę-nad-przyszłośą
Na­mi Władzę Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm


sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Na­mi Władzę Cytaty: Kobietę ubóstwiamy za to, że sprawuje władzę nad naszym marzeniem o ideale. -Iwan Bunin


kobietę-ubóstwiamy-za-to-że-sprawuje-władzę-nad-naszym-marzeniem-o-ideale
Na­mi Władzę Cytaty: Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę. -Tacyt


jak-trud­no-jest godzić-jed­nocześnie-władzę-i zgodę
Na­mi Władzę Cytaty: Jeśli oso­ba po­siadająca władzę uderzy, nie wol­no jej oddać. -Arystoteles


jeśli-oso­ba-po­siadająca-władzę-uderzy-nie wol­no-jej-oddać
Na­mi Władzę Cytaty: Być dzien­ni­karzem - to dzierżyć władzę pro­kon­su­la w re­pub­li­ce pióra. -Honoré de Balzac


być-dzien­­karzem- to dzierżyć-władzę-pro­kon­su­-w re­pub­li­-pióra
Na­mi Władzę Cytaty: Każdy z nas ma władzę, gdy jest całkowicie przekonany o słuszności tego, co robi. -Paulo Coelho


każdy-z-nas-władzę-gdy-jest-całkowicie-przekonany-o-słusznoś-tego-co-robi
Na­mi Władzę Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon


spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać
Na­mi Władzę Cytaty: Niewielu jest władców, którzy zaniedbując cnotliwych i lekceważąc uczonych, zdołaliby zachować władzę. -Anonim


niewielu-jest-władców-którzy-zaniedbując-cnotliwych-i-lekceważąc-uczonych-zdołaliby-zachować-władzę
Na­mi Władzę Cytaty: Pała z tes­tu? Na to nic nie poradzę... Na mat­mie wszak Pe­gaz na­de mną miał władzę!  -SirNobody


pała-z ­-na to nic-nie poradzę-na-mat­mie-wszak-pe­gaz-na­de-mną-miał-władzę 
Na­mi Władzę Cytaty: Wojna nie jest niczym innym, jak sporem między rządami o władzę nad poddanymi. -Lew Tołstoj


wojna-nie-jest-niczym-innym-jak-sporem-między-rządami-o-władzę-nad-poddanymi
Na­mi Władzę Cytaty: Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobiety. -Anonim


rasowy-mężczyzna-jest-drapieżnikiem-który-ściga-tylko-wielką-zwierzynę-władzę-lub-kobiety