Na­pisać Cytaty

Na­pisać Cytaty: Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać. -Alojzy Żółkowski


Łat­wiej-niektórym-książkę-na­pisać-ż-dru­gim-ją przeczytać
Na­pisać Cytaty: O wiele łatwiej jest pisać powieści, niż nowele lub opowiadania. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


Na­pisać Cytaty: Ludzie bez serca w piersi nie mogą pisać dla szerokich mas. -Heinrich Heine


ludzie-bez-serca-w-piersi-nie-mogą-pisać-dla-szerokich-mas
Na­pisać Cytaty: Historię musiano zawsze pisać według jakiegoś kryterium wziętego spoza niej. -Fryderyk Engels


historię-musiano-zawsze-pisać-według-jakiegoś-kryterium-wziętego-spoza-niej
Na­pisać Cytaty: Człowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


człowiek-pot­ra­fi-każde-nie­szczęście-swo­-przy­pisać-czy­jejś-winie
Na­pisać Cytaty: Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać. -Adolf Nowaczyński


kto-chce-czytać-aforyzmy-które-by-mu-ę-zupełnie-podobały-musi-sam-pisać
Na­pisać Cytaty: Ja jed­nak jes­tem poetą... chciałbym wier­sz na­pisać o wiel­kim kochaniu... nie to!  -Władysław Broniewski


ja jed­nak-jes­tem-poetą-chciałbym-wier­sz-na­pisać-o wiel­kim-kochaniu-nie-to 
Na­pisać Cytaty: Ze strachu, jaki przeżywa ludzkość można całkiem przyjemnie żyć; trzeba tylko o nim pisać. -Jean Giono


ze-strachu-jaki-przeżywa-ludzkość-można-całkiem-przyjemnie-żyć-trzeba-tylko-o-nim-pisać
Na­pisać Cytaty: Mój ojciec musiał posiadać podstawy wykształcenia, bo potrafił pisać, czytać i miał bałagan w rachunkach. -George Bernard Shaw


mój-ojciec-musiał-posiadać-podstawy-wykształcenia-bo-potrafił-pisać-czytać-i-miał-bałagan-w-rachunkach
Na­pisać Cytaty: Bieda tych, którzy piszą szybko, polega na tym, że jednocześnie nie potrafią pisać krótko. -Walter Scott


bieda-tych-którzy-piszą-szybko-polega-na-tym-że-jednocześnie-nie-potrafią-pisać-krótko
Na­pisać Cytaty: W dniu, kiedy ludzie przestaną się bać, zaczną pisać arcydzieła, to znaczy dzieła trwałe. -William Faulkner


w-dniu-kiedy-ludzie-przestaną-ę-bać-zaczną-pisać-arcydzieła-to-znaczy-dzieła-trwałe
Na­pisać Cytaty: Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, kiedy szuka męża. -Janina Ipohorska


sekretarka-młoda-osoba-która-bierze-pensję-aby-wreszcie-nauczyć-ę-pisać-na-maszynie-w-okresie-kiedy-szuka-męża
Na­pisać Cytaty: Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, gdy szuka męża. -Janina Ipohorska


sekretarka-młoda-osoba-która-bierze-pensję-aby-wreszcie-nauczyć-ę-pisać-na-maszynie-w-okresie-gdy-szuka-męża
Na­pisać Cytaty: Żeby pisać, trzeba mieć w sobie wielkie elementarne prawdy i kierować swoje dzieło ku jednej z nich albo ku wszystkim naraz. -William Faulkner


Żeby-pisać-trzeba-mieć-w-sobie-wielkie-elementarne-prawdy-i-kierować-swoje-dzieło-ku-jednej-z-nich-albo-ku-wszystkim-naraz
Na­pisać Cytaty: Nie wiem co pisać Nie mam dzi­siaj we­ny, więc Piszę by­le co. -ToksycznaBulwa


nie-wiem-co pisać-nie-mam-dzi­siaj-we­ny-więc-piszę-by­-co
Na­pisać Cytaty: Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać. -Peter Rosegger


dziecko-jest-księgą-którą-powinniśmy-czytać-i-w-której-powinniśmy-pisać
Na­pisać Cytaty: Dla dzieci trzeba pisać tak, jak dla dorosłych, tylko lepiej. -Maksym Gorki


dla-dzieci-trzeba-pisać-tak-jak-dla-dorosłych-tylko-lepiej
Na­pisać Cytaty: Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami. W śmiechu jest całe bogactwo człowieka. -Francois Rabelais


lepiej-śmiechem-jest-pisać-ż-łzami-w-śmiechu-jest-całe-bogactwo-człowieka