Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń. -MyslacaWierszem
nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć. -Bruno
każdy-jest gotów-na czyjąś-śmierć
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno
trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Na­wet, gdy uciekasz, bieg­niesz w czyjąś stronę. -Jadzka
na­wet-gdy-uciekasz-bieg­niesz-w czyjąś-stronę
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Kiedy człowiek pokona przestrzeń międzyludzką? -Stanisław Jerzy Lec
kiedy-człowiek-pokona-przestrzeń-międzyludzką
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Duch po­rusza materię. -Wergiliusz
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Najpewniejszy środek, by pozyskać czyjąś miłość: nie kochać samemu. -Francois de la Rochefoucauld
najpewniejszy-środek-by-pozyskać-czyjąś-miłość-nie-kochać-samemu
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Pochlebstwo jest to przestrzeń między nikczemnością a fortuną. -Stefan Witwicki
pochlebstwo-jest-to-przestrzeń-między-nikczemnośą-a-fortuną
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca... -Marcel Proust
miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Uwikłanie w fi­lozo­fię an­ty­cypu­je jej przestrzeń. -Walenty
uwikłanie-w fi­lozo­fię-an­ty­cypu­-jej-przestrzeń
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca. -Marcel Proust
miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Myśl po­rusza og­rom świata. -Wergiliusz
myśl-po­rusza-og­rom-świata
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro
człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit
nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony. -Janusz Leon Wiśniewski
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem. -William Ross Wallace
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu. -Antoine Rivarol
biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. -Antoni Regulski
gdy-lód-rusza-bałwany-tracą-głowę
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik
dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość. -Anna Kowalska
jest-cechą-pospolitej-mądroś-obawa-by-ę-nie-dać-nabrać-na-czyjąś-wartość
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Kobieta, gdy czuje się bogata czyjąś miłością, zdradza, aby dać coś innemu. -Francoise Sagan
kobieta-gdy-czuje-ę-bogata-czyjąś-miłośą-zdradza-aby-dać-coś-innemu
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Mo­ment bliskości nag­le świat sta­je w miejscu a ser­ce rusza...   -Natuuś
mo­ment-bliskoś-nag­-świat-sta­-w miejscu-a-ser­-rusza- 
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: moc w nim stabilna na­syco­ny spo­kojem po­rusza głębie  -Cykam
moc-w nim-stabilna-na­syco­ny-spo­kojem-po­rusza-głębie 
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Praw­dzi­wie opłaki­wać czyjąś śmierć to zat­roszczyć się o tych, których on pozostawił. -Edmund Burke
praw­dzi­wie-opłaki­wać-czyjąś-śmierć-to zat­roszczyć ę-o tych-których-on pozostawił
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Słyszę: Kamienuje tę przestrzeń niewybuchły huk skał. To – wrzask wody obdzieranej siklawą z łożyska i gromobicie ciszy -Julian Przyboś
słyszę-kamienuje-tę-przestrzeń-niewybuchły-huk-skał-to-wrzask-wody-obdzieranej-siklawą-z-łożyska-i-gromobicie-ciszy
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona. -Isaac Newton
absolutna-przestrzeń-w-swojej-własnej-istocie-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym-pozostaje-zawsze-podobna-i-nieporuszona
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett
Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście. -Wacław Buryła
czasami-trzeba-usiąść-obok-i-czyjąś-dłoń-zamknąć-w-swojej-dłoni-wtedy-nawet-łzy-będą-smakować-jak-szczęście
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona
naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy. -Silvidian
ja cho­wam ę-za maską-by nikt-mnie-nie poznał-ty-cho­wasz ę-za kłam­stwa­mi-by zna­li-ę-wszyscy
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję - i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością. -Rabindranath Tagore
któż-by-kiedykolwiek-w-tym-życiu-mógł-żyć-mieć-nadzieję-i-dążnoś-gdyby-przestrzeń-nie-była-napełniona-miłośą
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością. -Rabindranath Tagore
któż-by-kiedykolwiek-w-tym-życiu-mógł-żyć-mieć-nadzieję-i-dążnoś-gdyby-przestrzeń-nie-była-napełniona-miłośą
Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Wy­ciszo­na przestrzeń przeob­raża się w smu­tek i tęsknotę za oso­ba której wi­zeru­nek zna tyl­ko serce. -Ramizes
wy­ciszo­na-przestrzeń-przeob­raża ę-w smu­tek-i-tęsknotę-za oso­ba-której wi­zeru­nek-zna-tyl­ko-serce