Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty

Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Jak na drżącej kartce, tak na drżącej obawą duszy żadnego szlachetniejszego rysu nie wykonasz. -John Locke


jak-na-drżącej-kartce-tak-na-drżącej-obawą-duszy-żadnego-szlachetniejszego-rysu-nie-wykonasz
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę. -John Maxwell


lider-to-ktoś-kto-zna-drogę-idzie-drogą-i-pokazuje-drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu. -Nick Drake


ty możesz-wyb­rać-drogę-wiodącą-do gwiazd-ja wolę-drogę-która-zap­ro­wadzi-mnie-do celu
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej. -Anonim


nowa-znajomość-jest-jak-nowa-książka-wolę-ją-nawet-gdy-jest-zła-od-starej
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem. -Tsanyo


ek­spe­dyc­ja-połnoc­nej-flo­ty-ro­syj­skiej-od­kryła-nową-wyspę-w ar­chi­pela­gu-ziemi-fran­ciszka-józefa-jadę-na nową-wyspę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole... -Kaye


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R. -Emilia Szumiło


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Esperanto: Nowa mowa. -Roman Gorzelski


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Inwestycja zarozumialstwa: Nowa Buta. -Zbigniew Waydyk


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: uczę się żyć od nowa  -Ryder


uczę ę-żyć-od nowa 
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Przeznaczenie znajdzie sobie drogę. -Wergiliusz


przeznaczenie-znajdzie-sobie-drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wytyczymy. -Hannibal


al­bo-znaj­dziemy-drogę-al­bo-ją ­mi-wytyczymy
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Każdy dół ma drogę do wyjścia. -MyslacaWierszem


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Może wy­lane łzy wskażą mi drogę. -AnDree


może-wy­lane-łzy-wskażą-mi drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna


dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Pat­rz w gwiaz­dy, ale uważaj na drogę. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne