Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty

Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia. -Cyprian Kamil Norwid


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem


gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. -Nieznany


aby-do-czegoś-dojść-trzeba-wyruszyć-w-drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę. -Vincent Van Gogh


każdemu-człowiekowi-bóg-wyznacza-jego-drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Ślepcowi każdy drogowskaz pokaże drogę do nikąd. -Urszula Zybura


Ślepcowi-każdy-drogowskaz-pokaże-drogę-do-nikąd
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa. -Anonim


po-każdym-dniu-trzeba-wróć-kartkę-i-zacząć-od-nowa
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę. -Francoise Sagan


myślę-że-wciąż-pisze-ę-od-nowa-tę-samą-książkę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck


opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend. -Krystyna Sylwestrzak


każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią. -Krecia Pataczkówna


pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Usiłowałem, o ile to jest możliwe, zabiec drogę komunizmowi. -Stefan Żeromski


usiłowałem-o-ile-to-jest-możliwe-zabiec-drogę-komunizmowi
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę. -Jan Twardowski


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Przez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę. -Wergiliusz


przez­nacze­nie-znaj­dzie-so­bie-drogę
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni


pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76


chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Na­rysu­je Nową Drogę Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje