Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty

Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław


można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli. -Olga Tokarczuk


Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. -Jerzy Andrzejewski


podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Pieniędzy można nie mieć w młodości, ale nie na starość. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. -Jerzy Andrzejewski


podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita-jeśli-nie-pasują-szczegóły-należy-przewróć-całość
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości i mądrości. -Johann Gottfried Herder


starość-jest-piękną-koroną-którą-można-znaleźć-tylko-na-drodze-wstrzemięźliwoś-i-mądroś
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha. -Nadzieja Drucka


Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek


Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty:


zniknąć-w świecie-to nie trud­ne-za­danie-gorzej na­tomiast-jest ę-w nim-od­na­źć-~pa­weł-rychlica 
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Starość posiada te same apetyty, co młodość - tylko nie te same zęby. -Magdalena Samozwaniec


starość-posiada-te-same-apetyty-co-młodość-tylko-nie-te-same-zęby
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest-głupia-starość-nie-mędrsza-czasami
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Nie ma nic smutniejszego niż spustoszenia, jakie czyni starość. -Agata Christie


nie-nic-smutniejszego-ż-spustoszenia-jakie-czyni-starość
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny. -Ernest Hemingway


człowiek-nie-mądrzeje-na-starość-ale-staje-ę-ostrożny
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Nie ma nic smutniejszego, niż spustoszenia jakie czyni starość. -Agata Christie


nie-nic-smutniejszego-ż-spustoszenia-jakie-czyni-starość
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożniejszy. -Ernest Hemingway


człowiek-nie-mądrzeje-na-starość-ale-staje-ę-ostrożniejszy
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Słucha­cie mu­zyki, żeby zagłuszyć emoc­je. Ja na­tomiast, aby je wydobyć. -Albblk


słucha­cie-mu­zyki-żeby-zagłuszyć-emoc­-ja na­tomiast-aby  wydobyć
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini


można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Na­tomiast Nie można Odmłodzić Na starość Cytaty: Większość osób za­kocha­nych wie dob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcie, ja na­tomiast miłości nie mogę zrozumieć. -MyslacaWierszem


większość-osób-za­kocha­nych-wie-dob­rze-ja­ka-jest miłość-i ro­zumie-to pojęcie-ja na­tomiast-miłoś-nie mogę-zrozumieć