Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty

Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni. -Dana Dumitriu


Życie-nabiera-sensu-dopiero-w-wyobraź
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne. -Matka Teresa z Kalkuty


kiedy-mamy-boga-w-naszym-życiu-nabiera-ono-sensu-wszystko-zaś-nabiera-wartoś-i-staje-ę-owocne
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Jak dobrze zrozumieć wreszcie, że życie nabiera dopiero wtedy sensu i znaczenia, gdy toczy się zgodnie z własnymi potrzebami, rytmem własnego oddechu, a przede wszystkim własnym wyobrażeniem o nim - a nie potrzebami, rytmem wyobrażeniem narzuconym przez otoczenie. Za wszelką cenę być sobą. -Zofia Kucówna


Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu. -Paulo Coelho


kiedy-ę-kocha-wszystko-dookoła-nabiera-coraz-głębszego-sensu
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu. -Stefan Pacek


prawda-że-nie-sensu-żyć-bez-sensu-ale-i-bezsensem-jest-chcieć-wcześniej-śmierci-ż-sprawdzenia-sensu
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne


Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go. -Edgar Lee Master


nadanie-sensu-życiu-może-doprowadzić-do-szaleństwa-ale-życie-bez-sensu-jest-torturą-niepokoju-i-próżnych-pragnień-jest-łodzią-pragnącą
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. -Tadeusz Różewicz


leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Świństwo nabiera tuszy: kanty zaokrąglają sią. -Zbigniew Waydyk


Świństwo-nabiera-tuszy-kanty-zaokrąglają-ą
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki. -Owidiusz


za-późno-na-lekarstwo-gdy-zło-nabiera-ły-wskutek-zwłoki
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Najniżej upadł ten, kto nabiera się na własne kłamstwa. -Ambrose Bierce


najniżej-upadł-ten-kto-nabiera-ę-na-własne-kłamstwa
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Wody w usta nabiera zwykle ten, kto źle pływa także w potoku słów. -Natalia Glensk - Gutweter


wody-w-usta-nabiera-zwykle-ten-kto-ź-pływa-także-w-potoku-słów
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Dwa rodzaje ludzi niczego nie osiągną: ci, którzy wstają dopiero długo po obudzeniu się, oraz ci, którzy się budzą dopiero długo po wstaniu. -Eleonora Roosevelt


dwa-rodzaje-ludzi-niczego-nie-osiągną-którzy-wstają-dopiero-długo-po-obudzeniu-ę-oraz-którzy-ę-budzą-dopiero-długo-po-wstaniu
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Świat nie ma sensu, sens ma sztuka. -Krzysztof Wierzyński


Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Życie bez marzeń pozbawione jest sensu. -Anonim


Życie-bez-marzeń-pozbawione-jest-sensu
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Up­ra­wianie non­sensu ni­weczy zdol­ność je­go rozumienia. -Jerzy Urban


up­ra­wianie-non­sensu-­weczy-zdol­ność-­go-rozumienia
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Bez celu i sensu podróżować nie warto. -Michał Radgowski


bez-celu-i-sensu-podróżować-nie-warto
Nabiera Sensu Dopiero W Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod